Kunst of Kitsch, kijk toch maar eens goed om je heen!

Soms komt een idee voor een column zo in je hoofd op. Onlangs stond ik in een museum in Amsterdam voor een aantal schilderijen van Rembrandt, nee: niet de Nachtwacht. Oog in oog met deze onbetaalbare schilderijen moest ik denken aan een wel heel bijzondere Chinese pot en de gebeurtenissen die optraden nadat de eigenaar overleed.

Wat was er destijds gebeurd? Een man overleed, zijn erfgenamen treffen vervolgens in zijn inboedel een Chinese pot aan. Bij de aangifte voor de erfbelasting wordt er gezegd dat er aan kunst een bedrag van €12.500,-- in de nalatenschap aanwezig is. De totale nalatenschap bedroeg volgens de aangifte ruim €520.000,--.

De inspecteur wijkt af van de aangifte, maar niet voor wat betreft de waarde van de kunst, alleen de waarde van het huis wordt aangepast en volgens de inspecteur is de nalatenschap ruim €580.000,-- waard.

De pot wordt een jaar later geveild in Londen en brengt €23.000.000,-- op. Ik neem aan dat de erfgenamen daarvan zelf ook schrokken.

Wat volgt is een procedure tussen de erfgenamen en de fiscus waarbij uiteindelijk wordt bepaald dat de pot op de dag dat de nalatenschap openviel een waarde had van €10.000.000,--. Over dit bedrag moesten de erfgenamen belasting betalen.

Het advies is dus om maar eens goed uw interieur door te lopen, wie weet welke schatten zich daarin bevinden. Mocht u dit geluk hebben, dan kan het verstandig zijn om te overleggen met de fiscus. Soms mogen uw erfgenamen namelijk uw waardevolle kunstvoorwerpen gebruiken om hun erfbelasting mee te betalen. Een bijkomend voordeel is dan dat 120% van de waarde van het bewuste kunstvoorwerp in mindering mag worden gebracht op de erfbelasting. Daardoor betalen uw erfgenamen dus feitelijk minder erfbelasting.

Dit geldt natuurlijk niet voor ieder kunstvoorwerp, maar het kan de moeite waard zijn om bijzondere spullen eens te laten controleren.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag!

 

Mr. Ramon van Schijndel

Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
Telefoon: 0485-573472

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer