Kunst of Kitsch, kijk toch maar eens goed om je heen!

Soms komt een idee voor een column zo in je hoofd op. Onlangs stond ik in een museum in Amsterdam voor een aantal schilderijen van Rembrandt, nee: niet de Nachtwacht. Oog in oog met deze onbetaalbare schilderijen moest ik denken aan een wel heel bijzondere Chinese pot en de gebeurtenissen die optraden nadat de eigenaar overleed.

Wat was er destijds gebeurd? Een man overleed, zijn erfgenamen treffen vervolgens in zijn inboedel een Chinese pot aan. Bij de aangifte voor de erfbelasting wordt er gezegd dat er aan kunst een bedrag van €12.500,-- in de nalatenschap aanwezig is. De totale nalatenschap bedroeg volgens de aangifte ruim €520.000,--.

De inspecteur wijkt af van de aangifte, maar niet voor wat betreft de waarde van de kunst, alleen de waarde van het huis wordt aangepast en volgens de inspecteur is de nalatenschap ruim €580.000,-- waard.

De pot wordt een jaar later geveild in Londen en brengt €23.000.000,-- op. Ik neem aan dat de erfgenamen daarvan zelf ook schrokken.

Wat volgt is een procedure tussen de erfgenamen en de fiscus waarbij uiteindelijk wordt bepaald dat de pot op de dag dat de nalatenschap openviel een waarde had van €10.000.000,--. Over dit bedrag moesten de erfgenamen belasting betalen.

Het advies is dus om maar eens goed uw interieur door te lopen, wie weet welke schatten zich daarin bevinden. Mocht u dit geluk hebben, dan kan het verstandig zijn om te overleggen met de fiscus. Soms mogen uw erfgenamen namelijk uw waardevolle kunstvoorwerpen gebruiken om hun erfbelasting mee te betalen. Een bijkomend voordeel is dan dat 120% van de waarde van het bewuste kunstvoorwerp in mindering mag worden gebracht op de erfbelasting. Daardoor betalen uw erfgenamen dus feitelijk minder erfbelasting.

Dit geldt natuurlijk niet voor ieder kunstvoorwerp, maar het kan de moeite waard zijn om bijzondere spullen eens te laten controleren.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag!

 

Mr. Ramon van Schijndel

Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
Telefoon: 0485-573472

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer

 • Zijn huwelijkse voorwaarden vanaf 1 januari 2018 nog nodig?

  Vanaf 1 januari 2018 is het huwelijksgoederenstelsel in Nederland gewijzigd.
  d.d. 01-04-2019

 • Ook voor jongeren is goed regelen van belang.

  Veel jongeren staan er niet bij stil om zaken goed te regelen als zij gaan trouwen of gaan samenwonen.
  d.d. 25-03-2019

 • Heb maar gezond wantrouwen!

  Onlangs moest de rechter over het navolgende een oordeel geven. Oma was overleden. Volgens het testament waren enkele neven en nichten erfgenaam...
  d.d. 04-03-2019

 • Welke vragen worden een notaris zoal gesteld?

  Op het notariskantoor krijgen wij veel telefoontjes met vragen. Een aantal van die vragen worden hier aan de orde gesteld.
  d.d. 26-02-2019

 • Kleed je niet uit voordat je naar bed gaat !

  Regelmatig merk ik dat ouders schenkingen hebben gedaan aan kinderen en later zelf geld te kort komen. Onlangs had ik een bespreking en hoorde het volgende...
  d.d. 08-02-2019

 • Een erfenis? Een ellende!

  Als het vroeger regende zei mijn oma nog wel eens: "Mooi weer om een erfenis te verdelen!". Inderdaad, mits er iets te verdelen is...
  d.d. 16-01-2019

 • Niet te snel verwerpen

  Onlangs hoorde ik het volgende. Een hoogbejaarde vrouw was overleden. Zij was niet getrouwd, had geen kinderen en had verder weinig contact met de familie.
  d.d. 21-12-2018

 • Gelukkig was er het juiste testament

  Onlangs gebeurde het volgende: Een vrouw kwam te overlijden. Als haar enige erfgenamen liet zij haar man (60 jaar oud) en drie kinderen achter.
  d.d. 07-12-2018

 • Het juiste testament scheelt flink wat belasting!

  Laatst kwamen mensen bij mij aan om eens te laten nakijken of het door hun eerder opgestelde testament nog steeds goed was. Dit is gratis, ook als de testamenten door een andere notaris zijn opgesteld.
  d.d. 23-11-2018

 • Welke notaris kan ik kiezen?

  Als wij een lezing hebben gegeven krijgen we vaker de vraag: moet ik voor het maken van een nieuwe akte naar de notaris waar ik altijd ben geweest?
  d.d. 02-11-2018

 • Ademen of niet ademen, dat is de vraag!

  Er zit een groot verschil tussen een levenstestament en een testament. Dit verschil is het makkelijkste aan te duiden met de titel van dit artikel...
  dd: 05-10-2018

 • Valkuil bij overlijden langstlevende ouder

  Onlangs moest de rechter over het volgende een oordeel geven. Vader was overleden. Enkele jaren na vader overleed moeder. Zij hadden samen vier kinderen...
  d.d. 11-09-2018

 • Manieren van samenleven, welke mogelijkheden zijn er?

  Redelijk vaak wordt mij gevraagd: wat is het verschil tussen een samenlevingsovereenkomst en een huwelijk?
  d.d. 17-08-2018

 • Ik wil alle kinderen gelijk behandelen

  Man en vrouw gehuwd in gemeenschap van goederen hebben drie kinderen. Eén van de kinderen is voornemens een huis te kopen...
  d.d. 27-07-2018

 • Een sprookjesachtig testament!

  Een oom van mij maakt op verjaardagen altijd het flauwe grapje dat hij een sprookjeshuwelijk had, met de heks thuis! Maar soms wordt in testamenten de langstlevende ook echt als een heks behandeld...
  d.d. 29-06-2018