Lang(st) leven de schuld

Zoals ik al vaker heb geschreven, is het wettelijk stelsel in Nederland in de relatie ouders met kinderen sinds 1 januari 2003 zo, dat bij overlijden van één van de ouders alle goederen in volle eigendom worden toebedeeld aan de langstlevende en dat de kinderen een vordering in geld krijgen ter grootte van hun kindsdeel.
Stel ouders zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, hebben 2 kinderen, de totale waarde van het vermogen bedraagt €300.000,- (woonhuis + spaargeld + auto) dan heeft de langstlevende in waarde recht op de helft plus een kindsdeel zijnde €150.000,- + 1/3 van €150.000,- zijnde €50.000,- derhalve in totaal aan waarde €200.000,-. De kinderen hebben ieder recht op een vordering in geld ter grootte van €50.000,-. Dus de langstlevende heeft aan ieder van de kinderen een schuld groot €50.000,-.

Wat ik met dit artikel wil zeggen is dat het goed is om zo'n vordering die de kinderen hebben op de langstlevende notarieel vast te leggen zodat te allen tijde kan worden vastgesteld hoe hoog die vordering is.

Onlangs kwam ik in de praktijk het volgende voorbeeld tegen.

Een man was in 2003 overleden. Bij notariële akte was in 2004 op ons kantoor vastgelegd hoe groot de vordering van de kinderen was. Tevens was in deze akte bepaald hoe groot de rente op die vordering was op grond van het door de man gemaakte testament. Deze rente was 6% samengesteld; dus rente over rente. Dit betekent, dat de hoofdsom jaarlijks toeneemt met 6% rente over rente. In 2016 kwam de vrouw te overlijden. In de nalatenschap van de vrouw was nog een behoorlijk vermogen aanwezig.

De schuld die de vrouw op grond van het testament van haar man aan haar kinderen had was inmiddels dusdanig toegenomen dat deze groter was dan het vermogen dat moeder naliet.

Gevolg hiervan was dat geen erfbelasting betaald hoefde te worden. Immers de hoogte van de schuld was hoger dan de waarde van de goederen.

Meestal wordt de vaststelling van de kindsdelen niet opgenomen in een notariële akte. Als de langstlevende komt te overlijden en men wil nagaan wat de kindsdelen in het verleden waren, dan gebruikt men daarvoor de aangifte successierecht/aangifte erfbelasting. Na verloop van tijd, is deze aangifte vaak niet meer terug te vinden; niet bij de mensen zelf, maar ook niet bij de belastingdienst. Het is dan maar gissen hoe groot de schuld van de langstlevende aan de kinderen is. Hierdoor loopt u de kans een fiscaal voordeel te missen.
Die notariële akte kan dan altijd bij de notaris worden opgevraagd.

Advies: laat de kindsdelen notarieel vastleggen.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag. U kunt contact opnemen voor een afspraak op onderstaand telefoonnummer of via onze website.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer