Levenstestament en alleenstaande zonder kinderen

Stel iemand is niet getrouwd, heeft geen partner en geen kinderen en is dement. Wie regelt dan de financiële zaken van de betreffende persoon en eventueel de verkoop van de woning?
Is iemand dement (wilsonbekwaam) dan kan deze persoon niet zelfstandig rechtsgeldig handelen. Indien dan toch beschikt moet worden over een rekening of de woning moet worden verkocht, dan moet er eerst door de kantonrechter een bewindvoerder worden benoemd. Wie regelt dit dan bij de rechter? Dit kan iedere belanghebbende zijn. Bijvoorbeeld een familielid (als deze te vinden is).
Om ervoor te zorgen dat in dit geval iemand wordt benoemd waar u het vertrouwen in heeft, kunt u bij de notaris een levenstestament maken. In dat levenstestament wijst u de persoon aan die namens u alle financiële zaken/verkoop woning kan regelen voor het geval u dement (wilsonbekwaam) wordt. U kunt een familielid benoemen tot gevolmachtigde, maar ook bijvoorbeeld de buurman. Mocht u niemand kunnen vinden, dan is er altijd nog de mogelijkheid om een bewindvoerderskantoor te benoemen tot gevolmachtigde. Ook kunt u in het levenstestament uw wensen kenbaar maken op medisch gebied. Stel u bent ernstig ziek, dan kunt u opnemen dat de gevolmachtigde met de arts overlegt over uw behandeling en over uw wensen omtrent hetgeen moet gebeuren als u terminaal ziek bent (palliatieve sedatie/euthanasie).

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag. U kunt contact opnemen voor een afspraak op onderstaand telefoonnummer of via onze website.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
www.notaristeeuwen.nl
telefoon: 0485-573472

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer