Had nou maar een levenstestament gemaakt

Onlangs oordeelde een kantonrechter over de volgende casus.
Moeder was dement en op verzoek van de kinderen werden de goederen van moeder door de kantonrechter onder bewind gesteld. De kinderen werden tezamen benoemd tot bewindvoerder.
Omdat er een aanzienlijk vermogen was, vroegen de kinderen aan de kantonrechter om aan zichzelf schenkingen te mogen doen om daarmee te voorkomen dat op grond van de nieuwe AWBZ wetgeving gelden moesten worden afgestaan aan het verzorgingshuis.
De kantonrechter gaf geen toestemming voor deze schenking omdat dit niet in het belang was van moeder.

Dit komt in de praktijk vaker voor. Kantonrechters hebben onderling afgesproken dat voor schenkingen alleen goedkeuring wordt verleend indien in het verleden in de relatie ouders/kinderen vaker schenkingen zijn gedaan.

Een levenstestament ontzorgt uw naasten

Hoe dit soort zaken te voorkomen?
U kunt een levenstestament maken. Dit houdt in, dat u bij dementie/ wilsonbekwaamheid de volmacht geeft aan bijvoorbeeld de kinderen, om namens u de zaken te regelen.

Kort gezegd worden in dit levenstestament twee belangrijke zaken geregeld.
De eerste is de volmacht om alle zakelijke dingen te regelen en ten tweede is er de volmacht om medische zaken te regelen.

Indien u dit in een levenstestament regelt, hoeven uw partner of kinderen niet naar de kantonrechter om toestemming te vragen.
De volmacht voor de zakelijke handelingen betreft alle handelingen die u zelf kunt, geen enkele uitgezonderd.
Stel bijvoorbeeld dat u een eigen woning heeft en vervolgens opgenomen moet worden in een verzorgingshuis wegens dementie en dat vaststaat dat u nooit meer terug zult keren naar uw eigen huis. In dat geval kunt u de kinderen de volmacht geven om het huis te verkopen. Vervolgens kunnen de kinderen al schenkingen doen aan zichzelf en eventueel de kleinkinderen om daarmee te voorkomen dat later teveel erfbelasting wordt betaald danwel dat in het kader van de AWBZ, vermogen moet worden overgeheveld naar het verzorgingshuis. Dit laatste is meestal niet gewenst.

Menigeen van u herinnert zich ongetwijfeld nog de Wet op de bejaardenoorden waarbij mensen hun eigen huis moesten "opeten" en de buurman, die alles opgemaakt had, toch dezelfde verzorging kreeg.

Ook kunt u in het levenstestament de wens opnemen dat indien u terminaal bent de behandeling mag worden stopgezet of dat zelfs euthanasie wordt toegepast.

Met een levenstestament ontzorgt u uw naasten. U voorkomt een hoop rompslomp. Zij hoeven dan immers niet meer naar de kantonrechter om toestemming te vragen voor diverse handelingen.

 

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
telefoon: 0485 - 573472

U treft ons ook aan op Facebook

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer

 • Heb maar gezond wantrouwen!

  Onlangs moest de rechter over het navolgende een oordeel geven. Oma was overleden. Volgens het testament waren enkele neven en nichten erfgenaam...
  d.d. 04-03-2019

 • Welke vragen worden een notaris zoal gesteld?

  Op het notariskantoor krijgen wij veel telefoontjes met vragen. Een aantal van die vragen worden hier aan de orde gesteld.
  d.d. 26-02-2019

 • Kleed je niet uit voordat je naar bed gaat !

  Regelmatig merk ik dat ouders schenkingen hebben gedaan aan kinderen en later zelf geld te kort komen. Onlangs had ik een bespreking en hoorde het volgende...
  d.d. 08-02-2019

 • Een erfenis? Een ellende!

  Als het vroeger regende zei mijn oma nog wel eens: "Mooi weer om een erfenis te verdelen!". Inderdaad, mits er iets te verdelen is...
  d.d. 16-01-2019

 • Niet te snel verwerpen

  Onlangs hoorde ik het volgende. Een hoogbejaarde vrouw was overleden. Zij was niet getrouwd, had geen kinderen en had verder weinig contact met de familie.
  d.d. 21-12-2018

 • Gelukkig was er het juiste testament

  Onlangs gebeurde het volgende: Een vrouw kwam te overlijden. Als haar enige erfgenamen liet zij haar man (60 jaar oud) en drie kinderen achter.
  d.d. 07-12-2018

 • Het juiste testament scheelt flink wat belasting!

  Laatst kwamen mensen bij mij aan om eens te laten nakijken of het door hun eerder opgestelde testament nog steeds goed was. Dit is gratis, ook als de testamenten door een andere notaris zijn opgesteld.
  d.d. 23-11-2018

 • Welke notaris kan ik kiezen?

  Als wij een lezing hebben gegeven krijgen we vaker de vraag: moet ik voor het maken van een nieuwe akte naar de notaris waar ik altijd ben geweest?
  d.d. 02-11-2018

 • Ademen of niet ademen, dat is de vraag!

  Er zit een groot verschil tussen een levenstestament en een testament. Dit verschil is het makkelijkste aan te duiden met de titel van dit artikel...
  dd: 05-10-2018

 • Valkuil bij overlijden langstlevende ouder

  Onlangs moest de rechter over het volgende een oordeel geven. Vader was overleden. Enkele jaren na vader overleed moeder. Zij hadden samen vier kinderen...
  d.d. 11-09-2018

 • Manieren van samenleven, welke mogelijkheden zijn er?

  Redelijk vaak wordt mij gevraagd: wat is het verschil tussen een samenlevingsovereenkomst en een huwelijk?
  d.d. 17-08-2018

 • Ik wil alle kinderen gelijk behandelen

  Man en vrouw gehuwd in gemeenschap van goederen hebben drie kinderen. Eén van de kinderen is voornemens een huis te kopen...
  d.d. 27-07-2018

 • Een sprookjesachtig testament!

  Een oom van mij maakt op verjaardagen altijd het flauwe grapje dat hij een sprookjeshuwelijk had, met de heks thuis! Maar soms wordt in testamenten de langstlevende ook echt als een heks behandeld...
  d.d. 29-06-2018

 • De uitsluitingsclausule (de koude kant krijgt niks) en de praktijk

  Vanaf 1 januari 2018 is de Wet tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen ingevoerd. Dit betekent dat...
  d.d. 07-06-2018

 • Kunst of Kitsch, kijk toch maar eens goed om je heen!

  Oog in oog met onbetaalbare schilderijen moest ik denken aan een wel heel bijzondere Chinese pot en de gebeurtenissen die optraden nadat de eigenaar overleed...
  d.d. 11-05-2018