Had nou maar een levenstestament gemaakt

Onlangs oordeelde een kantonrechter over de volgende casus.
Moeder was dement en op verzoek van de kinderen werden de goederen van moeder door de kantonrechter onder bewind gesteld. De kinderen werden tezamen benoemd tot bewindvoerder.
Omdat er een aanzienlijk vermogen was, vroegen de kinderen aan de kantonrechter om aan zichzelf schenkingen te mogen doen om daarmee te voorkomen dat op grond van de nieuwe AWBZ wetgeving gelden moesten worden afgestaan aan het verzorgingshuis.
De kantonrechter gaf geen toestemming voor deze schenking omdat dit niet in het belang was van moeder.

Dit komt in de praktijk vaker voor. Kantonrechters hebben onderling afgesproken dat voor schenkingen alleen goedkeuring wordt verleend indien in het verleden in de relatie ouders/kinderen vaker schenkingen zijn gedaan.

Een levenstestament ontzorgt uw naasten

Hoe dit soort zaken te voorkomen?
U kunt een levenstestament maken. Dit houdt in, dat u bij dementie/ wilsonbekwaamheid de volmacht geeft aan bijvoorbeeld de kinderen, om namens u de zaken te regelen.

Kort gezegd worden in dit levenstestament twee belangrijke zaken geregeld.
De eerste is de volmacht om alle zakelijke dingen te regelen en ten tweede is er de volmacht om medische zaken te regelen.

Indien u dit in een levenstestament regelt, hoeven uw partner of kinderen niet naar de kantonrechter om toestemming te vragen.
De volmacht voor de zakelijke handelingen betreft alle handelingen die u zelf kunt, geen enkele uitgezonderd.
Stel bijvoorbeeld dat u een eigen woning heeft en vervolgens opgenomen moet worden in een verzorgingshuis wegens dementie en dat vaststaat dat u nooit meer terug zult keren naar uw eigen huis. In dat geval kunt u de kinderen de volmacht geven om het huis te verkopen. Vervolgens kunnen de kinderen al schenkingen doen aan zichzelf en eventueel de kleinkinderen om daarmee te voorkomen dat later teveel erfbelasting wordt betaald danwel dat in het kader van de AWBZ, vermogen moet worden overgeheveld naar het verzorgingshuis. Dit laatste is meestal niet gewenst.

Menigeen van u herinnert zich ongetwijfeld nog de Wet op de bejaardenoorden waarbij mensen hun eigen huis moesten "opeten" en de buurman, die alles opgemaakt had, toch dezelfde verzorging kreeg.

Ook kunt u in het levenstestament de wens opnemen dat indien u terminaal bent de behandeling mag worden stopgezet of dat zelfs euthanasie wordt toegepast.

Met een levenstestament ontzorgt u uw naasten. U voorkomt een hoop rompslomp. Zij hoeven dan immers niet meer naar de kantonrechter om toestemming te vragen voor diverse handelingen.

 

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
telefoon: 0485 - 573472

U treft ons ook aan op Facebook

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer