Liefde maakt blind!

Onlangs moest de rechter over het volgende oordelen.

Man en vrouw traden in het huwelijk en hadden vooraf huwelijkse voorwaarden gemaakt. Deze huwelijkse voorwaarden hielden onder andere in dat zij buiten gemeenschap van goederen waren getrouwd, maar bij overlijden of echtscheiding zou er tussen beiden worden verrekend alsof zij in algehele gemeenschap van goederen getrouwd waren.
Dit betekent dat, indien de man een vermogen zou hebben van € .1 miljoen, dit vermogen tijdens het huwelijk geheel van de man is maar dat bij overlijden of bij echtscheiding de vrouw de helft ervan oftewel €.500.000,- zou ontvangen.

Drie maanden nadat het huwelijk was gesloten, vroeg de vrouw echtscheiding aan bij de rechtbank en had dus recht op de helft van het vermogen. Daarop verzocht de man  de rechtbank, om het huwelijk nietig te verklaren omdat er sprake zou zijn geweest van dwang. Omdat de rechter oordeelde, dat een huwelijk alleen nietig verklaard kon worden als het was gesloten onder invloed van dwang, moest de man aantonen dat hij tot het aangaan van dat huwelijk gedwongen was.
Vóór het huwelijk had de man zich door een notaris laten informeren over de gevolgen van het huwelijk. De notaris had bij het bespreken daarvan natuurlijk ook op de gevolgen van het finale verrekenbeding gewezen. Bij de rechter verklaarde de man dat die gevolgen hem op dat moment niet hadden geïnteresseerd, omdat hij destijds zo verliefd was, na een donkere periode van eenzaamheid als gevolg van het overlijden van zijn eerste echtgenote.
De rechter wees het verzoek van de man af.

Conclusie:
De notaris had zijn werk goed gedaan en gewezen op alle mogelijk- en onmogelijkheden. Welk advies ook gegeven wordt, mensen bepalen natuurlijk uiteindelijk zelf wat zij wel en niet willen. In dit geval was duidelijk geen sprake van impulsief handelen of dwang.

In mijn praktijk wijs ik cliënten vaak op het 'gezonde wantrouwen'. Bijvoorbeeld als een kind van de ouders een schenking heeft ontvangen en dat bedrag investeert in de woning die het kind samen met de partner in eigendom heeft.
Zorg er dan voor dat die schenking op de eigen rekening van het kind wordt gestort en niet op de gezamenlijke rekening. Leg dan tevens vast dat het kind voor het geïnvesteerde bedrag in de woning een vordering heeft op de partner die moet worden terugbetaald als het huis wordt verkocht of als zij uit elkaar gaan. Ook hier wordt vaak gedacht, wij gaan niet uit elkaar, dat zal ons niet gebeuren!

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer