Mag samenwonende partner in huis blijven wonen na overlijden van de andere partner?

Regelmatig komt de volgende situatie voor:
Partners wonen ongehuwd samen. Huis is eigendom van één van de partners die ook kinderen heeft. Nu komt deze laatste te overlijden. Mag de andere partner dan nog in het huis blijven wonen?
Dat ligt er maar aan of er iets geregeld is bij de notaris.
Als er geen testament is, zijn de kinderen van de overleden partner de enige erfgenamen en derhalve ook eigenaar van de woning. De kinderen kunnen na het overlijden tegen de overblijvende partner zeggen dat deze het huis moet verlaten. Formeel juridisch heeft deze laatste geen enkel recht om in de woning te blijven wonen.

Kan dit worden voorkomen?
Ja, bij testament kan geregeld worden dat, zoals in dit geval, de langstlevende partner het recht heeft om in de woning te kunnen blijven wonen.
De langstlevende partner krijgt dan de rechten van gebruik en bewoning van de woning en eventueel ook de inboedel.
Deze rechten van gebruik van bewoning kunnen beperkt zijn in duur, bijvoorbeeld een of twee jaar, maar kunnen ook van onbeperkte duur zijn. Vaak is het zo dat in zo'n situatie de overblijvende partner niet van plan is in de woning te blijven wonen maar wel alle gelegenheid moet hebben om andere woonruimte te vinden en daarvoor een of twee jaar nodig heeft.
Wat tevens geregeld moet worden is wie de rente en aflossing van de hypothecaire lening en overige vaste lasten van de woning betaalt. Zijn dit de kinderen of is dat de overblijvende partner. Van belang is natuurlijk wel wie dat kan betalen.
Bovendien is nog van belang of het eventuele eerdere huwelijk van de partner die enig eigenaar is van de woning is geëindigd door overlijden, waardoor de kinderen van die partner bij diens overlijden mogelijk hun kindsdeel kunnen opeisen.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer