"Meer belasting door plotseling overlijden?"

De erfbelasting (bij overlijden) wordt nog altijd gezien als de meest onrechtvaardige belasting van allemaal. Veel mensen maken daarom een schenkingsplan om de erfbelasting zo laag mogelijk te houden.

Onlangs gebeurde het volgende: vader en moeder deden een grote schenking aan hun enig kind. Deze schenking werd belast met 10% schenkbelasting. De reden voor het doen van deze schenking was om het vermogen van de ouders te verminderen. Het kind zou later anders 20% erfbelasting moeten betalen wanneer de ouders zouden overlijden.
Als een kind méér erft dan een bepaald bedrag (de eerste schijf) gaat het belastingtarief namelijk omhoog van 10% naar 20%.

In de wet is ook bepaald dat alle schenkingen die binnen 180 dagen voorafgaand aan het overlijden zijn gedaan, toch worden meegeteld voor de berekening van de erfbelasting. Men doet dan 'alsof het geschonken bedrag uit de erfenis komt'. De betaalde schenkbelasting mag worden verrekend met de erfbelasting.

Op de 172e dag na het doen van de schenking kwam moeder onverwacht te overlijden. Hierdoor werd de schenking opgeteld bij het erfdeel en kwam het kind alsnog in de 20% belastingschijf terecht. Oftewel, het schenkingsplan viel in duigen.

Gelukkig had moeder een testament gemaakt waarin een 'opvullegaat' was opgenomen. Dit legaat geeft vader het recht om het erfdeel van het kind te verminderen, en zijn eigen erfdeel 'op te vullen'.
Door dit legaat kon het erfdeel van het kind precies vastgesteld worden op het bedrag dat nét binnen de eerste schijf bleef. Dankzij het testament werd dus voorkomen dat het kind 20% erfbelasting moest betalen.

mr. Floris van Hal
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer