Niet getekend? Niet geldig!

In Nederland moet een testament altijd bij de notaris worden gemaakt. Een testament is pas geldig nadat het testament bij de notaris is getekend.
Het komt wel eens voor dat er al een concept-testament is opgesteld, maar dat iemand komt te overlijden voordat het testament daadwerkelijk is ondertekend. Bijvoorbeeld ingeval van een ongeluk.

Onlangs was er een stel zonder kinderen. Zij woonden wel samen maar hadden nog niets geregeld. De man had een concept-testament laten opstellen, maar wilde nog even nadenken over bepaalde beslissingen voordat hij dit ging tekenen. Vervolgens kwam de man door een ongeluk om het leven. Omdat er niets was vastgelegd erfde alleen de familie van de man. (Zijn eigen bloedverwanten.) De vriendin erfde niets. Zij ging naar de rechter.

De vraag was of zij op grond van het concept-testament erfgenaam was. Hierover zijn inmiddels al meerdere rechtszaken geweest. Tot nu toe is de rechtspraak hierover altijd duidelijk. Als een testament niet bij de notaris is getekend, dan is het niet geldig.
Het moment waarop de uiterste wil wordt getoetst en wordt vastgelegd ontbreekt. Zo lang er sprake is van een concept-testament kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden. Hierdoor staat het nog niet vast dat de bepalingen in het concept ook daadwerkelijk de uiterste wil bevatten van degene die het testament opstelt. De vriendin kon dus geen rechten ontlenen aan het concept-testament.

Veel mensen wachten lang met het maken van een testament. Ieder mens weet dat het leven een keer eindigt. Toch gaat men er vaak van uit dat er nog tijd is om later de dingen goed te regelen. Ons advies is: regel het op tijd!

mr. Floris van Hal
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer