Niet te snel verwerpen

Onlangs hoorde ik het volgende. Een hoogbejaarde vrouw was overleden. Zij was niet getrouwd, had geen kinderen en had verder weinig contact met de familie. Uiteindelijk ontfermde een verre neef zich over de nalatenschap. Deze kwam erachter dat de vrouw geen testament had. Op grond van het wettelijk erfrecht, dat gebaseerd is op bloedverwantschap, zouden dan de erfgenamen zijn: broers, zusters, dan wel kinderen van vooroverleden broers en zusters. De neef constateerde dat er geen geld in de nalatenschap was maar alleen nog een schuld. Om de boedel toch netjes af te wikkelen ging de neef op zoek naar eventuele familie en vond uiteindelijk een broer van de vrouw. Deze broer wilde niets met de nalatenschap te maken hebben, omdat hij een slecht contact had met zijn zus, de overledene. Hij verwierp de nalatenschap zodat hij geacht werd nooit erfgenaam te zijn geweest en niet aansprakelijk was voor de schulden van de nalatenschap.

Later kwam de neef erachter dat de zus, de overledene, erfgenaam was in de nalatenschap van een vriendin van haar, maar dat het geld dat zij daar uit kreeg nog niet op haar rekening stond. Door de nalatenschap van die vriendin was er wel een flink vermogen aanwezig in de nalatenschap van de overledene.

Dit was dus pech voor die broer. Door die verwerping werd hij geacht nooit erfgenaam geweest te zijn en kon hij niet meer terugkomen op deze eenmaal gemaakte keuze.

In dit geval was het beter geweest dat de broer de nalatenschap beneficiair (onder het voorrecht van boedelbeschrijving) had aanvaard. Door beneficiaire aanvaarding is men niet met het eigen vermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. Als een nalatenschap beneficiair is aanvaard, moeten de nodige formaliteiten worden vervuld zoals oproeping van schuldeisers en het opmaken van een boedelbeschrijving. Verwerping en beneficiaire aanvaarding geschieden bij de rechtbank. De notaris maakt een akte op die vervolgens naar de rechtbank wordt gestuurd waar de verdere formaliteiten worden vervuld.

Indien men niet zeker is of er voldoende geld in de nalatenschap aanwezig is, is het beter om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Dan loop je ook niet het risico dat je mogelijk geld misloopt.

Natuurlijk zijn er ook situaties waarin het duidelijk is dat er alleen maar schulden zijn. Toch geeft deze casus aan dat men weloverwogen een beslissing moet nemen over het al dan niet verwerpen van een nalatenschap.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer