Niet te snel verwerpen

Onlangs hoorde ik het volgende. Een hoogbejaarde vrouw was overleden. Zij was niet getrouwd, had geen kinderen en had verder weinig contact met de familie. Uiteindelijk ontfermde een verre neef zich over de nalatenschap. Deze kwam erachter dat de vrouw geen testament had. Op grond van het wettelijk erfrecht, dat gebaseerd is op bloedverwantschap, zouden dan de erfgenamen zijn: broers, zusters, dan wel kinderen van vooroverleden broers en zusters. De neef constateerde dat er geen geld in de nalatenschap was maar alleen nog een schuld. Om de boedel toch netjes af te wikkelen ging de neef op zoek naar eventuele familie en vond uiteindelijk een broer van de vrouw. Deze broer wilde niets met de nalatenschap te maken hebben, omdat hij een slecht contact had met zijn zus, de overledene. Hij verwierp de nalatenschap zodat hij geacht werd nooit erfgenaam te zijn geweest en niet aansprakelijk was voor de schulden van de nalatenschap.

Later kwam de neef erachter dat de zus, de overledene, erfgenaam was in de nalatenschap van een vriendin van haar, maar dat het geld dat zij daar uit kreeg nog niet op haar rekening stond. Door de nalatenschap van die vriendin was er wel een flink vermogen aanwezig in de nalatenschap van de overledene.

Dit was dus pech voor die broer. Door die verwerping werd hij geacht nooit erfgenaam geweest te zijn en kon hij niet meer terugkomen op deze eenmaal gemaakte keuze.

In dit geval was het beter geweest dat de broer de nalatenschap beneficiair (onder het voorrecht van boedelbeschrijving) had aanvaard. Door beneficiaire aanvaarding is men niet met het eigen vermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. Als een nalatenschap beneficiair is aanvaard, moeten de nodige formaliteiten worden vervuld zoals oproeping van schuldeisers en het opmaken van een boedelbeschrijving. Verwerping en beneficiaire aanvaarding geschieden bij de rechtbank. De notaris maakt een akte op die vervolgens naar de rechtbank wordt gestuurd waar de verdere formaliteiten worden vervuld.

Indien men niet zeker is of er voldoende geld in de nalatenschap aanwezig is, is het beter om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Dan loop je ook niet het risico dat je mogelijk geld misloopt.

Natuurlijk zijn er ook situaties waarin het duidelijk is dat er alleen maar schulden zijn. Toch geeft deze casus aan dat men weloverwogen een beslissing moet nemen over het al dan niet verwerpen van een nalatenschap.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer

 • Liefde maakt blind!

  Onlangs moest de rechter over het volgende oordelen. Man en vrouw traden in het huwelijk en hadden vooraf huwelijkse voorwaarden gemaakt.
  d.d. 17-05-2019

 • Een redelijke uitleg van de rampenclausule

  Wat betekent de rampenclausule in het erfrecht?
  d.d. 29-04-2019

 • Wel of niet getekend, dat is de vraag!

  Sommige cliënten blijven langer in je gedachten dan anderen. Helaas vaak omdat hun situatie zo droevig was.
  d.d. 22-04-2019

 • Zijn huwelijkse voorwaarden vanaf 1 januari 2018 nog nodig?

  Vanaf 1 januari 2018 is het huwelijksgoederenstelsel in Nederland gewijzigd.
  d.d. 01-04-2019

 • Ook voor jongeren is goed regelen van belang.

  Veel jongeren staan er niet bij stil om zaken goed te regelen als zij gaan trouwen of gaan samenwonen.
  d.d. 25-03-2019

 • Heb maar gezond wantrouwen!

  Onlangs moest de rechter over het navolgende een oordeel geven. Oma was overleden. Volgens het testament waren enkele neven en nichten erfgenaam...
  d.d. 04-03-2019

 • Welke vragen worden een notaris zoal gesteld?

  Op het notariskantoor krijgen wij veel telefoontjes met vragen. Een aantal van die vragen worden hier aan de orde gesteld.
  d.d. 26-02-2019

 • Kleed je niet uit voordat je naar bed gaat !

  Regelmatig merk ik dat ouders schenkingen hebben gedaan aan kinderen en later zelf geld te kort komen. Onlangs had ik een bespreking en hoorde het volgende...
  d.d. 08-02-2019

 • Een erfenis? Een ellende!

  Als het vroeger regende zei mijn oma nog wel eens: "Mooi weer om een erfenis te verdelen!". Inderdaad, mits er iets te verdelen is...
  d.d. 16-01-2019

 • Niet te snel verwerpen

  Onlangs hoorde ik het volgende. Een hoogbejaarde vrouw was overleden. Zij was niet getrouwd, had geen kinderen en had verder weinig contact met de familie.
  d.d. 21-12-2018

 • Gelukkig was er het juiste testament

  Onlangs gebeurde het volgende: Een vrouw kwam te overlijden. Als haar enige erfgenamen liet zij haar man (60 jaar oud) en drie kinderen achter.
  d.d. 07-12-2018

 • Het juiste testament scheelt flink wat belasting!

  Laatst kwamen mensen bij mij aan om eens te laten nakijken of het door hun eerder opgestelde testament nog steeds goed was. Dit is gratis, ook als de testamenten door een andere notaris zijn opgesteld.
  d.d. 23-11-2018

 • Welke notaris kan ik kiezen?

  Als wij een lezing hebben gegeven krijgen we vaker de vraag: moet ik voor het maken van een nieuwe akte naar de notaris waar ik altijd ben geweest?
  d.d. 02-11-2018

 • Ademen of niet ademen, dat is de vraag!

  Er zit een groot verschil tussen een levenstestament en een testament. Dit verschil is het makkelijkste aan te duiden met de titel van dit artikel...
  dd: 05-10-2018

 • Valkuil bij overlijden langstlevende ouder

  Onlangs moest de rechter over het volgende een oordeel geven. Vader was overleden. Enkele jaren na vader overleed moeder. Zij hadden samen vier kinderen...
  d.d. 11-09-2018