Niets geregeld? Pech gehad!

Een man en een vrouw kochten in 2008 gezamenlijk een huis. Zij werden ieder voor de helft eigenaar. De man betaalde echter een groter gedeelte van de koopprijs dan de vrouw. De man heeft ruim €13.000,- van zijn eigen spaargeld betaald. De rest werd door hen samen geleend bij de bank.

De man en de vrouw zijn vervolgens in het huis gaan samenwonen. Zij waren niet getrouwd en hadden ook geen geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract.
In 2014 gingen zij uit elkaar. Zij hadden toen nog steeds niets geregeld. De woning moest worden verdeeld. De man vond dat hij zijn eigen inbreng van €13.000,- terug moest krijgen. De vrouw was het daar niet mee eens. Zij namen ieder een eigen advocaat en de zaak kwam voor de rechter.

De rechter oordeelde dat de man zijn eigen inbreng niet meer kon terugvorderen. Er waren geen afspraken gemaakt over de eigen inbreng van de man. De man heeft in 2008 weliswaar een vordering verkregen op de vrouw, omdat hij méér dan zijn helft van de koopprijs had betaald. Volgens de rechter was deze vordering echter verjaard. De verjaringstermijn voor dit soort vorderingen bedraagt namelijk 5 jaar.
De man vond dat hij op grond van de ‘redelijkheid en billijkheid’ toch recht had om terugbetaling van zijn vordering. De rechter was het daar niet mee eens. Als de man het bedrag terug had willen krijgen dan had hij dat samen met de vrouw moeten vastleggen. Pech gehad!

Hoe zit het nu met de verjaring? Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen dit soort vorderingen niet verjaren zo lang het huwelijk of geregistreerd partnerschap voortduurt. Dit staat in de wet. Voor samenwoners geldt deze wetsbepaling niet. Zij moeten hierover dus zelf afspraken maken.
Dit kan door bij de notaris een samenlevingscontract op te stellen. In samenlevingscontracten staat dat dit soort vorderingen gedurende de samenwoning niet opgeëist kunnen worden en daardoor niet kunnen verjaren. Ook het bedrag van de vordering kan in het samenlevingscontract worden vastgelegd.

Niets regelen is geen verstandige keuze! Koopt u samen een huis? Zorg dan tenminste voor een samenlevingscontract.
 

mr. Floris van Hal
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer

 • Een kleinkinderen cadeautje

  Het echtpaar tegenover me komt praten over de aanpassingen in hun testament...
  d.d. 13-09-2021

 • De ‘bijna ex’ was toch erfgenaam

  Het leven is onvoorspelbaar. Soms gebeuren er dingen die men niet had verwacht...
  d.d. 06-09-2021

 • Belofte maakt niet altijd schuld

  Een man en een vrouw waren in echtscheiding verwikkeld. In het echtscheidingsconvenant hadden zij afgesproken dat de man de eigendom van hun gezamenlijke huis zou overnemen..
  d.d. 10-08-2021

 • Kan ik mijn kind onterven?

  Regelmatig wordt me gevraagd: “kan ik mijn kind onterven?” Het antwoord is: “Ja, maar ….”
  d.d. 02-08-2021

 • Dat kan natuurlijk ook

  Ik feliciteer de twee dames tegenover mij met de aankoop van hun huis. Ze hebben net de akte van levering en de hypotheekakte getekend...
  d.d. 12-07-2021

 • Welk recht regelt de erfenis als u in het buitenland gaat wonen?

  Een Nederlander en een Belg vertrokken naar Duitsland. Dit zou het begin kunnen zijn van een flauwe mop...
  d.d. 07-07-2021

 • Erfenis van ‘langstlevende’ steeds vaker negatief

  U kent waarschijnlijk wel het ‘langstlevende testament’. Bij het overlijden van de eerste ouder erft de langstlevende alle bezittingen...
  21-06-2021

 • Niets geregeld? Pech gehad!

  Een man en een vrouw kochten in 2008 gezamenlijk een huis. Zij werden ieder voor de helft eigenaar...
  d.d. 15-06-2021

 • Alleen de koper heeft bedenktijd

  Sinds enige jaren heeft een koper van een woning altijd nog een paar dagen om na te denken...
  d.d. 11-06-2021

 • Gaat de erfbelasting omhoog?

  De kabinetsformatie is in volle gang. Er zijn partijen die vinden dat de erfbelasting omhoog moet...
  d.d. 24-05-2021

 • Dat is pech, dak weg

  Op internet las ik dat in de recente storm een man net de sleutel van zijn huis gekregen had en amper drie uur later het dak eraf was gewaaid...
  d.d. 18-05-2021

 • Ieder een eigen testament

  Bij het bespreken van testamenten krijg ik van echtparen of samenwoners regelmatig de vraag waarom voor hen ieder een eigen testament moet worden opgemaakt...
  d.d. 27-04-2021

 • Waar ligt de grens?

  Regelmatig krijgen wij de vraag hoe men weet waar de eigendomsgrens ligt.
  d.d. 23-04-2021

 • Haastige spoed is zelden goed

  De woningmarkt is overspannen. Huizenprijzen blijven stijgen en mensen overbieden elkaar. De verleiding is groot om snel toe te happen...
  d.d. 19-04-2021

 • Denk aan uw pensioen

  Vast en zeker heeft u wel eens ergens de kreet gehoord of gelezen: “Denk om uw pensioen.”...
  d.d. 02-04-2021