Niets geregeld? Pech gehad!

Een man en een vrouw kochten in 2008 gezamenlijk een huis. Zij werden ieder voor de helft eigenaar. De man betaalde echter een groter gedeelte van de koopprijs dan de vrouw. De man heeft ruim €13.000,- van zijn eigen spaargeld betaald. De rest werd door hen samen geleend bij de bank.

De man en de vrouw zijn vervolgens in het huis gaan samenwonen. Zij waren niet getrouwd en hadden ook geen geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract.
In 2014 gingen zij uit elkaar. Zij hadden toen nog steeds niets geregeld. De woning moest worden verdeeld. De man vond dat hij zijn eigen inbreng van €13.000,- terug moest krijgen. De vrouw was het daar niet mee eens. Zij namen ieder een eigen advocaat en de zaak kwam voor de rechter.

De rechter oordeelde dat de man zijn eigen inbreng niet meer kon terugvorderen. Er waren geen afspraken gemaakt over de eigen inbreng van de man. De man heeft in 2008 weliswaar een vordering verkregen op de vrouw, omdat hij méér dan zijn helft van de koopprijs had betaald. Volgens de rechter was deze vordering echter verjaard. De verjaringstermijn voor dit soort vorderingen bedraagt namelijk 5 jaar.
De man vond dat hij op grond van de ‘redelijkheid en billijkheid’ toch recht had om terugbetaling van zijn vordering. De rechter was het daar niet mee eens. Als de man het bedrag terug had willen krijgen dan had hij dat samen met de vrouw moeten vastleggen. Pech gehad!

Hoe zit het nu met de verjaring? Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen dit soort vorderingen niet verjaren zo lang het huwelijk of geregistreerd partnerschap voortduurt. Dit staat in de wet. Voor samenwoners geldt deze wetsbepaling niet. Zij moeten hierover dus zelf afspraken maken.
Dit kan door bij de notaris een samenlevingscontract op te stellen. In samenlevingscontracten staat dat dit soort vorderingen gedurende de samenwoning niet opgeëist kunnen worden en daardoor niet kunnen verjaren. Ook het bedrag van de vordering kan in het samenlevingscontract worden vastgelegd.

Niets regelen is geen verstandige keuze! Koopt u samen een huis? Zorg dan tenminste voor een samenlevingscontract.
 

mr. Floris van Hal
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer