Nieuwe wetgeving schenking eigen woning

Zoals wellicht bekend, mogen ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar eenmalig €25.526,- (tarief 2017) vrij van schenkbelasting schenken. Indien het kind ouder is dan 40 jaar, maar een partner heeft die jonger is dan 40, dan mag het kind de leeftijd van de partner "lenen", zodat dan toch de vrijstelling van toepassing is. Bovendien behoudt de partner dan ook het recht om eenzelfde schenking te ontvangen van zijn/haar ouders.

Vanaf 1 januari 2017 is er nieuwe wetgeving gekomen in verband met de schenking van €100.000,- vrij van schenkbelasting. Deze schenking mag door een ieder worden gedaan. Dit betekent dat deze schenking niet beperkt is tot de relatie ouders met kinderen. Indien het kind van zijn/haar ouder al de grote schenking van €25.526,- heeft ontvangen, dan mogen de ouders aan het kind onder voorwaarden nog aanvullend een bedrag van €74.474,- schenken. De voorwaarde voor deze schenking van € 100.000,- is dat dit bedrag moet worden besteed voor de aankoop van een eigen woning, de verbouwing van een eigen woning en/of de aflossing van de eigenwoningschuld (de hypotheek die op de eigen woning zit). Voor de grote schenking door de ouders aan het kind, groot €25.526,- geldt deze voorwaarde niet.

Dus als de ouders aan hun kind een bedrag schenken van €100.000,- dan mag het kind die €25.526,- ook besteden aan bijvoorbeeld een nieuwe camper. De rest moet dan wel besteed worden conform het vorenstaande (eigen woning).

Stel uw kind koopt een huis voor € 300.000,- en is nog geen 40 jaar. Dan is het mogelijk dat u als ouder aan het kind €100.000,- schenkt voor de aankoop van die woning. Bovendien kan dan €100.000,- geschonken worden door een aardige suikeroom. De resterende €100.000,- zou dan nog geschonken kunnen worden door de buurman/buurvrouw. Kortom, uw kind zou in dit voorbeeld een huis kunnen kopen zonder daar zelf iets voor te moeten betalen.

Kan deze schenking onderhands zonder notaris of moet dit bij notariële akte?

Deze schenking hoeft niet bij notariële akte. Wel is het advies, ook in onze literatuur, om dit bij een notariële akte te doen. Dan kan worden gecontroleerd of aan alle eisen die de wet stelt voor deze schenkingen is voldaan. Bovendien wordt in de akte opgenomen dat wat geschonken wordt alleen van uw kind/de begiftigde is en niet voor de aangetrouwde (de koude kant krijgt niks).

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag. U kunt contact opnemen op onderstaand telefoonnummer of via het contactformulier op onze website.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
www.notaristeeuwen.nl
telefoon: 0485-573472

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer