Onterfd kind heeft recht op inzage bankafschriften

Onlangs moest de rechter oordelen over het volgende.

Moeder, weduwe, had een zoon en een dochter. Moeder onterfde de zoon en zijn afstammelingen. Dit betekende dat de dochter enig erfgenaam werd.
Onterven kan maar een kind heeft altijd recht op de legitieme portie. De legitieme portie is de helft van het bedrag dat het kind zou hebben geërfd, indien het kind gewoon erfgenaam zou zijn geweest.
De dochter weigerde aan de zoon informatie te geven over de nalatenschap van moeder.
De zoon spande een rechtszaak aan en eiste via de rechter dat hij inzage zou krijgen in alle bescheiden (incl. bankafschriften) in de nalatenschap van moeder.
De rechter oordeelde dat de dochter inzage moest geven in alle bescheiden om te achterhalen of er in het verleden schenkingen waren gedaan. Immers, om de legitieme portie te berekenen moeten de meeste schenkingen uit het verleden worden opgeteld bij het saldo van de nalatenschap. Tevens legde de rechter de dochter een dwangsom op voor het geval zij niet zou voldoen aan het afgeven van alle gewenste bescheiden. 

Conclusie: in de praktijk komt het vaker voor dat een erfgenaam of executeur niet de gewenste informatie geeft. De wet stelt dat de erfgenaam en de executeur verplicht is alle gewenste informatie te verstrekken. Voldoet een erfgenaam of executeur niet aan de verplichting dan kan een forse dwangsom de helpende hand bieden.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer