Onterfd maar toch beloond

Enkele jaren geleden deed zich het volgende voor.

Vader overleed en liet zijn echtgenote en drie dochters na. Vader had één van zijn dochters onterfd. De wettelijke verdeling, waarbij alle goederen worden toebedeeld aan de langstlevende met een geldvordering aan de kinderen, was uitdrukkelijk uitgesloten. Op grond van het testament waren dus zijn erfgenamen zijn echtgenote en twee dochters. Na het overlijden van vader hadden moeder en haar dochters er toch problemen mee dat één van de dochters was onterfd. Eerder schreef ik al dat je wel een kind kunt onterven, maar dat het kind altijd recht heeft op de legitieme portie. De legitieme portie is een vordering in geld ter grootte van de helft van hetgeen het kind geërfd zou hebben indien hij/zij erfgenaam volgens de wet zou zijn geweest. Het onterfde kind heeft geen recht op goederen, maar alléén recht op geld.

De twee dochters die erfgenaam waren, besloten om aan de onterfde dochter een dusdanige schenking te doen dat de onterfde dochter met haar legitieme portie en de schenkingen in totaal net zoveel kreeg als de andere dochters die wel erfgenaam waren. Dit betekende dan wel dat mogelijk schenkbelasting was verschuldigd. Als kinderen aan elkaar onderling schenken, dan is het vrijgestelde bedrag voor de schenkbelasting ongeveer €2.000,- en over het meerdere moet 30% schenkbelasting betaald worden indien de verkrijging niet meer is dan € 122.269,-. Daarboven is 40% schenkbelasting verschuldigd. In dit geval zou ieder van de dochters een bedrag aan de onterfde dochter schenken van €25.000,-, zodat per saldo per gift aan schenkbelasting verschuldigd zou zijn 30% van €23.000,- (€25.000 - €2.000 vrijstelling) zijnde €6.900,- dus in totaal €13.800,-.

Hoe hebben wij dit opgelost?

De onterfde dochter was voornemens om een woning aan te kopen.
Destijds mocht door iedereen voor de aankoop van een woning/verbouwing van een woning/aflossing eigenwoningschuld een bedrag worden geschonken, vrij van schenkbelasting van €100.000,-. Deze vrijstelling van schenkbelasting geldt vanaf 1 januari 2017 in een iets gewijzigde vorm.

Wij hebben een akte opgesteld waarbij de onterfde dochter een beroep deed op de legitieme portie. Vervolgens hebben we in de akte vastgesteld hoe groot de kindsdelen van ieder van de dochters was. Daarna hebben we in de akte een schenking opgenomen van de twee dochters aan de onterfde dochter ieder ter grootte van €25.000,- welke schenking moet worden aangewend voor de aankoop van de woning, waardoor er geen schenkbelasting verschuldigd is.

Kortom een mooie oplossing.

Zoals gezegd geldt vanaf 1 januari 2017 wederom de grote schenking voor de aankoop van de eigen woning/verbouwing van een eigen woning/aflossing eigenwoningschuld. De regeling is nu wel in die zin beperkt dat de begiftigde niet ouder mag zijn dan 40 jaar. Is de begiftigde ouder dan 40 jaar, maar heeft die een partner die jonger is dan mag de leeftijd van de partner worden geleend, zodat de schenking vrij van schenkbelasting toch nog kan plaatsvinden.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag. U kunt contact opnemen voor een afspraak op onderstaand telefoonnummer of via onze website.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
www.notaristeeuwen.nl
telefoon: 0485-573472

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer