Onterfd maar toch beloond

Enkele jaren geleden deed zich het volgende voor.

Vader overleed en liet zijn echtgenote en drie dochters na. Vader had één van zijn dochters onterfd. De wettelijke verdeling, waarbij alle goederen worden toebedeeld aan de langstlevende met een geldvordering aan de kinderen, was uitdrukkelijk uitgesloten. Op grond van het testament waren dus zijn erfgenamen zijn echtgenote en twee dochters. Na het overlijden van vader hadden moeder en haar dochters er toch problemen mee dat één van de dochters was onterfd. Eerder schreef ik al dat je wel een kind kunt onterven, maar dat het kind altijd recht heeft op de legitieme portie. De legitieme portie is een vordering in geld ter grootte van de helft van hetgeen het kind geërfd zou hebben indien hij/zij erfgenaam volgens de wet zou zijn geweest. Het onterfde kind heeft geen recht op goederen, maar alléén recht op geld.

De twee dochters die erfgenaam waren, besloten om aan de onterfde dochter een dusdanige schenking te doen dat de onterfde dochter met haar legitieme portie en de schenkingen in totaal net zoveel kreeg als de andere dochters die wel erfgenaam waren. Dit betekende dan wel dat mogelijk schenkbelasting was verschuldigd. Als kinderen aan elkaar onderling schenken, dan is het vrijgestelde bedrag voor de schenkbelasting ongeveer €2.000,- en over het meerdere moet 30% schenkbelasting betaald worden indien de verkrijging niet meer is dan € 122.269,-. Daarboven is 40% schenkbelasting verschuldigd. In dit geval zou ieder van de dochters een bedrag aan de onterfde dochter schenken van €25.000,-, zodat per saldo per gift aan schenkbelasting verschuldigd zou zijn 30% van €23.000,- (€25.000 - €2.000 vrijstelling) zijnde €6.900,- dus in totaal €13.800,-.

Hoe hebben wij dit opgelost?

De onterfde dochter was voornemens om een woning aan te kopen.
Destijds mocht door iedereen voor de aankoop van een woning/verbouwing van een woning/aflossing eigenwoningschuld een bedrag worden geschonken, vrij van schenkbelasting van €100.000,-. Deze vrijstelling van schenkbelasting geldt vanaf 1 januari 2017 in een iets gewijzigde vorm.

Wij hebben een akte opgesteld waarbij de onterfde dochter een beroep deed op de legitieme portie. Vervolgens hebben we in de akte vastgesteld hoe groot de kindsdelen van ieder van de dochters was. Daarna hebben we in de akte een schenking opgenomen van de twee dochters aan de onterfde dochter ieder ter grootte van €25.000,- welke schenking moet worden aangewend voor de aankoop van de woning, waardoor er geen schenkbelasting verschuldigd is.

Kortom een mooie oplossing.

Zoals gezegd geldt vanaf 1 januari 2017 wederom de grote schenking voor de aankoop van de eigen woning/verbouwing van een eigen woning/aflossing eigenwoningschuld. De regeling is nu wel in die zin beperkt dat de begiftigde niet ouder mag zijn dan 40 jaar. Is de begiftigde ouder dan 40 jaar, maar heeft die een partner die jonger is dan mag de leeftijd van de partner worden geleend, zodat de schenking vrij van schenkbelasting toch nog kan plaatsvinden.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag. U kunt contact opnemen voor een afspraak op onderstaand telefoonnummer of via onze website.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
www.notaristeeuwen.nl
telefoon: 0485-573472

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer

 • Fiscaal voordeel bij geen (of lage) rente kindsdelen

  Onlangs hadden wij op ons kantoor een bespreking over de nalatenschap, waarbij na het overlijden bleek dat de langstlevende binnen afzienbare tijd zou worden opgenomen in een zorginstelling.
  d.d. 02-03-2018

 • Wie regelt welke akte?

  Iedereen kent wel de term "kosten koper". Mensen die een huis kopen moeten vaak de kosten van de notaris betalen voor de akte van levering en de inschrijving hiervan in het kadaster.
  d.d. 05-02-2018

 • Gelukkig was er het juiste testament

  Onlangs deed zich het volgende voor. Man en vrouw waren getrouwd in gemeenschap van goederen en hadden twee kinderen. De man kwam te overlijden. Het testament dat zij bij ons hadden gemaakt was een flexibel testament.
  d.d. 12-01-2018

 • Wanneer moet een levenstestament werken/in gaan?

  Het levenstestament wordt steeds populairder. Wel moet men goed nadenken bij het opstellen ervan over de vraag wanneer deze volmacht van toepassing moet zijn.
  d.d. 18-12-2017

 • Kantonrechter benoemt bewindvoerder terwijl er een levenstestament was

  Onlangs moest de rechter oordelen over het navolgende. Vader had bij levenstestament aan één van zijn drie kinderen (X) de volmacht gegeven om namens hem alle financiële zaken en ook de medische zaken te regelen.
  d.d. 8-12-2017

 • Lang(st) leven de schuld

  Onlangs kwam ik in de praktijk het volgende voorbeeld tegen.
  Een man was in 2003 overleden. Bij notariële akte was in 2004 op ons kantoor vastgelegd hoe groot de vordering van de kinderen was.
  d.d. 24-11-2017

 • Valkuilen bij geld lenen aan kinderen

  Het komt vaker voor dat ouders geld lenen aan de kinderen voor de aanschaf van een woning danwel anderszins. Vaak gaat dit ook om zeer grote bedragen.
  d.d. 17-11-2017

 • Geen groot vermogen, toch een testament gemaakt.

  Ik kreeg een mevrouw op bespreking, haar oude buurvrouw was overleden...
  d.d. 27-10-2017

 • Dat is pech, geld weg! Maar wel aansprakelijk.

  Het komt tegenwoordig regelmatig voor dat in een levenstestament of een andere akte aan iemand een volmacht verleend wordt om namens iemand anders te handelen.
  d.d. 11-09-2017

 • Het nieuwe huwelijksvermogensrecht; oppassen voor de ondernemer

  Nog steeds trouwen de meeste mensen in gemeenschap van goederen, slechts in 30 procent van de huwelijken in Nederland maakt men huwelijkse voorwaarden.
  d.d. 28-08-2017

 • Goed dat er papieren schenkingen waren gedaan

  Onlangs deed zich het volgende voor. Man en vrouw hadden in het verleden enkele grote schenkingen op papier gedaan aan hun kinderen.
  d.d. 22-08-2017

 • Wat te doen met de antieke kast?

  Wat moet er gebeuren als u bepaalde spullen aan bepaalde personen na wil laten, terwijl daarnaast deze mensen niet de rest van het vermogen moeten krijgen?
  d.d. 20-07-2017

 • Nieuwe wetgeving schenking eigen woning

  Vanaf 1 januari 2017 is er nieuwe wetgeving gekomen in verband met de schenking van € 100.000,- vrij van schenkbelasting.
  d.d. 13-07-2017

 • Minimale rente bij schenken op papier

  Wat is een schenking op papier?
  Bij een schenking op papier schenken bijvoorbeeld de ouders aan de kinderen een bepaald bedrag, maar wel met de kanttekening dat de kinderen niet fysiek geld ontvangen.
  d.d. 30-06-2017

 • Testamenten uitleggen, het blijft linke soep

  Als ik mensen vraag of hun testament goed is geregeld, zeggen ze vaak schoorvoetend dat dit geregeld is toen hun kinderen werden geboren. Die kinderen wonen dan inmiddels al op zichzelf en hebben zelf weer kinderen.
  d.d. 06-06-2017