Ontslag executeur

Zoals u wellicht bekend is, wordt in een testament vaak een executeur benoemd om de nalatenschap af te wikkelen. Vóór 2003 noemde men deze persoon de "executeur-testamentair".

De executeur moet ervoor zorgen dat betalingen worden gedaan, maar dient ook de nodige informatie te geven aan de erfgenamen over de stand van zaken van de nalatenschap en dient zorg te dragen voor de betaling van de erfbelasting.

Niet altijd verlopen de contacten met een executeur soepel.
Onlangs oordeelde de Rechtbank Limburg over een geschil tussen de executeur en de erfgenamen.
De erfgenamen verzochten aan de rechter om de executeur te ontslaan, omdat de erfgenamen geen vertrouwen meer in deze persoon hadden.
De kantonrechter oordeelde dat er al lang wantrouwen was jegens de executeur. Zo was onder andere het banksaldo van de overledene sterk verminderd, zonder dat de executeur kon aangeven hoe dat kwam en tevens waren de persoonlijke verhoudingen niet meer optimaal.
De kantonrechter kwam tot de conclusie dat de executeur moest worden ontslagen en benoemde een notaris tot executeur.

Het komt vaker voor dat de executeur niet alle informatie geeft aan de erfgenamen.
De erfgenamen hoeven dit niet te accepteren.
Een gesprek bij de notaris kan wellicht verhelderend werken.

 

Kijk voor ons gratis spreekuur op onze website: www.notaristeeuwen.nl.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
telefoon: 0485 - 573472

U treft ons ook aan op Facebook

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer