Ook voor jongeren is goed regelen van belang.

 

Veel jongeren staan er niet bij stil om zaken goed te regelen als zij gaan trouwen of gaan samenwonen.
Sinds 1 januari 2018 trouwen mensen niet meer automatisch in gemeenschap van goederen. De nieuwe beperkte gemeenschap gaat uit van drie vermogens: het privé vermogen van beiden echtgenoten en hun gemeenschappelijke vermogen.
Deze regeling lijkt eenvoudig, maar in de praktijk is de uitwerking zeer ingewikkeld.
Wil men afwijken van deze wettelijke regeling dan moet men dat doen middels het maken van huwelijkse voorwaarden bij de notaris.

Onlangs was ik op een cursus waar een docent adviseerde dat iedereen die gaat trouwen en een beetje vermogen heeft of ondernemer is, (of overweegt ondernemer te worden) huwelijkse voorwaarden dient te maken.
Voor mensen die gaan samenwonen is het van belang om een samenlevingsovereenkomst te maken.
Hierin worden de financiële gevolgen van het samenwonen geregeld, onder andere welke goederen gemeenschappelijk zijn en welke privé;
wie betaalt de kosten van de huishouding?

Een andere belangrijke afspraak is dat bij overlijden van een van de partners, de andere partner het opgebouwde pensioen ontvangt. Om dit te realiseren verlangen de pensioenfondsen wel dat er een samenlevingsovereenkomst is.

Samenwoners zijn voor de wet niet elkaars erfgenaam. In een samenlevingsovereenkomst nemen wij op dat bij overlijden van een van de partners de goederen die zij samen in eigendom hebben verblijven aan de andere partner. Naast gemeenschappelijke goederen kan men ook privé-goederen hebben.
Wil men dat deze privé-goederen ook naar de andere partner gaan bij overlijden dan moet men een testament maken.
Hierbij kunt u denken aan de eigen spaarrekening of goederen die op grond van de samenlevingsovereenkomst privé blijven. Denk ook aan de situatie dat de woning op naam van een van de partners staat. Wie krijgt dan de woning na het overlijden?
Zijn er kinderen, dan is het van belang dat in het testament wordt bepaald dat bij overlijden van een van de partners de langstlevende partner enig eigenaar wordt van alle goederen en dat de kinderen hun deel pas kunnen opeisen bij overlijden van de langstlevende partner.
En stel dat beide partners komen te overlijden en de kinderen nog minderjarig zijn, wie wordt dan de voogd over kinderen. Bovendien kunt u in een testament opnemen dat de goederen die de minderjarige kinderen erven totdat ze bijvoorbeeld 23 jaar zijn, onder bewind staan van iemand in wie u het vertrouwen heeft.  Dit om te voorkomen dat de kinderen op achttienjarige leeftijd de erfenis in korte tijd op maken.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag.

Mr. Dré Teeuwen

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer

 • Zijn huwelijkse voorwaarden vanaf 1 januari 2018 nog nodig?

  Vanaf 1 januari 2018 is het huwelijksgoederenstelsel in Nederland gewijzigd.
  d.d. 01-04-2019

 • Ook voor jongeren is goed regelen van belang.

  Veel jongeren staan er niet bij stil om zaken goed te regelen als zij gaan trouwen of gaan samenwonen.
  d.d. 25-03-2019

 • Heb maar gezond wantrouwen!

  Onlangs moest de rechter over het navolgende een oordeel geven. Oma was overleden. Volgens het testament waren enkele neven en nichten erfgenaam...
  d.d. 04-03-2019

 • Welke vragen worden een notaris zoal gesteld?

  Op het notariskantoor krijgen wij veel telefoontjes met vragen. Een aantal van die vragen worden hier aan de orde gesteld.
  d.d. 26-02-2019

 • Kleed je niet uit voordat je naar bed gaat !

  Regelmatig merk ik dat ouders schenkingen hebben gedaan aan kinderen en later zelf geld te kort komen. Onlangs had ik een bespreking en hoorde het volgende...
  d.d. 08-02-2019

 • Een erfenis? Een ellende!

  Als het vroeger regende zei mijn oma nog wel eens: "Mooi weer om een erfenis te verdelen!". Inderdaad, mits er iets te verdelen is...
  d.d. 16-01-2019

 • Niet te snel verwerpen

  Onlangs hoorde ik het volgende. Een hoogbejaarde vrouw was overleden. Zij was niet getrouwd, had geen kinderen en had verder weinig contact met de familie.
  d.d. 21-12-2018

 • Gelukkig was er het juiste testament

  Onlangs gebeurde het volgende: Een vrouw kwam te overlijden. Als haar enige erfgenamen liet zij haar man (60 jaar oud) en drie kinderen achter.
  d.d. 07-12-2018

 • Het juiste testament scheelt flink wat belasting!

  Laatst kwamen mensen bij mij aan om eens te laten nakijken of het door hun eerder opgestelde testament nog steeds goed was. Dit is gratis, ook als de testamenten door een andere notaris zijn opgesteld.
  d.d. 23-11-2018

 • Welke notaris kan ik kiezen?

  Als wij een lezing hebben gegeven krijgen we vaker de vraag: moet ik voor het maken van een nieuwe akte naar de notaris waar ik altijd ben geweest?
  d.d. 02-11-2018

 • Ademen of niet ademen, dat is de vraag!

  Er zit een groot verschil tussen een levenstestament en een testament. Dit verschil is het makkelijkste aan te duiden met de titel van dit artikel...
  dd: 05-10-2018

 • Valkuil bij overlijden langstlevende ouder

  Onlangs moest de rechter over het volgende een oordeel geven. Vader was overleden. Enkele jaren na vader overleed moeder. Zij hadden samen vier kinderen...
  d.d. 11-09-2018

 • Manieren van samenleven, welke mogelijkheden zijn er?

  Redelijk vaak wordt mij gevraagd: wat is het verschil tussen een samenlevingsovereenkomst en een huwelijk?
  d.d. 17-08-2018

 • Ik wil alle kinderen gelijk behandelen

  Man en vrouw gehuwd in gemeenschap van goederen hebben drie kinderen. Eén van de kinderen is voornemens een huis te kopen...
  d.d. 27-07-2018

 • Een sprookjesachtig testament!

  Een oom van mij maakt op verjaardagen altijd het flauwe grapje dat hij een sprookjeshuwelijk had, met de heks thuis! Maar soms wordt in testamenten de langstlevende ook echt als een heks behandeld...
  d.d. 29-06-2018