Ook voor jongeren is goed regelen van belang.

 

Veel jongeren staan er niet bij stil om zaken goed te regelen als zij gaan trouwen of gaan samenwonen.
Sinds 1 januari 2018 trouwen mensen niet meer automatisch in gemeenschap van goederen. De nieuwe beperkte gemeenschap gaat uit van drie vermogens: het privé vermogen van beiden echtgenoten en hun gemeenschappelijke vermogen.
Deze regeling lijkt eenvoudig, maar in de praktijk is de uitwerking zeer ingewikkeld.
Wil men afwijken van deze wettelijke regeling dan moet men dat doen middels het maken van huwelijkse voorwaarden bij de notaris.

Onlangs was ik op een cursus waar een docent adviseerde dat iedereen die gaat trouwen en een beetje vermogen heeft of ondernemer is, (of overweegt ondernemer te worden) huwelijkse voorwaarden dient te maken.
Voor mensen die gaan samenwonen is het van belang om een samenlevingsovereenkomst te maken.
Hierin worden de financiële gevolgen van het samenwonen geregeld, onder andere welke goederen gemeenschappelijk zijn en welke privé;
wie betaalt de kosten van de huishouding?

Een andere belangrijke afspraak is dat bij overlijden van een van de partners, de andere partner het opgebouwde pensioen ontvangt. Om dit te realiseren verlangen de pensioenfondsen wel dat er een samenlevingsovereenkomst is.

Samenwoners zijn voor de wet niet elkaars erfgenaam. In een samenlevingsovereenkomst nemen wij op dat bij overlijden van een van de partners de goederen die zij samen in eigendom hebben verblijven aan de andere partner. Naast gemeenschappelijke goederen kan men ook privé-goederen hebben.
Wil men dat deze privé-goederen ook naar de andere partner gaan bij overlijden dan moet men een testament maken.
Hierbij kunt u denken aan de eigen spaarrekening of goederen die op grond van de samenlevingsovereenkomst privé blijven. Denk ook aan de situatie dat de woning op naam van een van de partners staat. Wie krijgt dan de woning na het overlijden?
Zijn er kinderen, dan is het van belang dat in het testament wordt bepaald dat bij overlijden van een van de partners de langstlevende partner enig eigenaar wordt van alle goederen en dat de kinderen hun deel pas kunnen opeisen bij overlijden van de langstlevende partner.
En stel dat beide partners komen te overlijden en de kinderen nog minderjarig zijn, wie wordt dan de voogd over kinderen. Bovendien kunt u in een testament opnemen dat de goederen die de minderjarige kinderen erven totdat ze bijvoorbeeld 23 jaar zijn, onder bewind staan van iemand in wie u het vertrouwen heeft.  Dit om te voorkomen dat de kinderen op achttienjarige leeftijd de erfenis in korte tijd op maken.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag.

Mr. Dré Teeuwen

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer