Is kindsdeel opeisbaar als ouders hertrouwen?

In langstlevende testamenten staat meestal de bepaling dat de kinderen hun deel kunnen opeisen indien de langstlevende gaat hertrouwen zonder dat deze huwelijkse voorwaarden heeft gemaakt inhoudende uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen.

Onlangs moest de Rechtbank oordelen over de volgende casus.
Vader was overleden met achterlating van moeder en kinderen. Moeder gaat hertrouwen zonder huwelijkse voorwaarden te maken.
In het testament van vader stond dat de kinderen hun deel konden opeisen indien moeder hertrouwt zonder huwelijkse voorwaarden op te maken.
De kinderen eisen derhalve vaders deel op.

Bij de rechter vond moeder dat de bepaling dat de kinderen bij hertrouwen hun deel kunnen opeisen in strijd is met de goede zeden en daarom nietig is.
De rechter was het hier niet mee eens.
De rechter zei dat moeder huwelijkse voorwaarden had kunnen maken waardoor voorkomen had kunnen worden dat de kinderen hun deel konden opeisen. Moeder moest derhalve vaders erfenis uitkeren aan de kinderen.

Hertrouwen / opnieuw samenwonen

Gaat u hertrouwen/opnieuw samenwonen, laat u zich dan goed informeren door de notaris en maak bij hertrouwen huwelijkse voorwaarden.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
https://www.notaristeeuwen.nl
telefoon: 0485-573472

Of kom naar ons gratis spreekuur.
 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer