Opeisbaarheid familiaire geldlening.

Het komt steeds vaker voor dat ouders geld lenen aan de kinderen voor de aanschaf van een woning danwel anderszins.  Belangrijk is dat goed op papier wordt gezet wat de voorwaarden van de geldlening zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de opeisbaarheid van de geldlening.
Stel vader en moeder lenen een bedrag aan één van de kinderen. Er wordt dan vaak, onder andere, opgenomen dat de schuld opeisbaar is bij niet-nakoming van de verplichtingen van de schuldenaar, danwel bij faillissement of schuldsanering van de schuldenaar. 

Wat heel vaak vergeten wordt op te nemen in de geldleningsovereenkomst is dat de schuld ook opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende van de ouders. Meestal wordt namelijk opgenomen dat de looptijd van de geldlening dertig jaar is. Zijn de ouders op het moment dat ze lenen al zeventig jaar, dan zou dit betekenen dat de geldlening kan worden opgeëist als de ouders honderd jaar zijn. U begrijpt het al, meestal zijn de ouders eerder overleden. De erfgenamen zijn de kinderen. Dat betekent dus dat de vordering die de ouders op de schuldenaar hadden, deels ook overgaat op de andere kinderen. Deze laatsten moeten dan nog lang wachten op het geld.

Een oplossing zou kunnen zijn: zet in de geldleningsvoorwaarden dat de geldlening kan worden opgeëist als de langstlevende van de ouders is overleden. Dan wordt de schuld die het ene kind heeft verrekend met diens erfdeel. Probleem kan zijn dat het erfdeel lager is dan de geldlening. Dan zal het kind dat het geld geleend heeft, elders geld moeten lenen om dit te voldoen aan de broers/zusters.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag. U kunt contact opnemen voor een afspraak op onderstaand telefoonnummer of via onze website.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer