Rampenclausule in testament en goede doelen

Tijdens besprekingen over een testament komt ook de vraag aan de orde wie moet er erven indien de hele familie is verongelukt. Voorbeeld hiervan is het ongeluk met het vliegtuig MH17.

Stel: vader, moeder met twee kinderen en drie kleinkinderen zitten samen in het vliegtuig en verongelukken. Niet kan worden vastgesteld wie als laatste is overleden.
Wie erft dan van vader en moeder? Volgens de wet is het zo dat in zo'n geval iedereen geacht wordt gelijktijdig te zijn overleden. Dit betekent, dat de helft van de nalatenschap naar de bloedverwanten van vader gaat en de helft van de bloedverwanten van moeder. Dit zijn dan de ouders van vader en moeder en hun broers en zussen.

Stel op dat moment kan worden vastgesteld dat vader de langstlevende was, ook al was dat maar vijf minuten na het overlijden van moeder, dan gaat het gehele vermogen naar de familie van de vader.

Vaak is het niet gewenst dat het vermogen naar de familie gaat en wil men iets anders regelen.
In zo'n geval kunt u denken aan goede doelen. De meeste goede doelen hebben de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wat betekent dat erfenissen/legaten belastingvrij toekomen aan deze goede doelen.

Ik merk in de praktijk dat hiervoor steeds vaker belangstelling is. Zeker indien iemand binnen de familie is overleden aan een bepaalde ziekte, dan wil men ook graag een doel opnemen wat onderzoek doet naar dergelijke ziektes.  

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
 

 

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer