Schriftelijke vastlegging voorkomt problemen

Een man en vrouw waren buiten gemeenschap van goederen getrouwd en hadden afgesproken dat bij echtscheiding tussen hen zou worden afgerekend alsof ze in gemeenschap van goederen waren getrouwd; het zogenaamde finale verrekenbeding. Bepaalde goederen, waaronder het huis, waren uitgezonderd van de verrekening.

Vóór het huwelijk hadden man en vrouw een woning gekocht waarin ieder voor de helft was gerechtigd. De man had daarin uit eigen middelen € 100.000 geïnvesteerd en de vrouw €50.000.
Het huwelijk eindigde door echtscheiding. De man vorderde van de vrouw € 25.000, zijnde het door hem méér geïnvesteerde bedrag.
Tussen partijen was niets afgesproken over het terugkrijgen van het door de man meer geïnvesteerde bedrag.

De rechter oordeelde uiteindelijk dat, nu er tussen partijen niets was afgesproken over het terug te betalen bedrag, hij ook geen vergoedingsrecht had op de vrouw.

Uit deze uitspraak blijkt maar weer eens hoe belangrijk het is om zaken goed schriftelijk vast te leggen.
In de praktijk komt het vaak voor dat de een meer geld investeert in het huis dan de ander.

Zeker nu nog tot 1 januari 2015 belastingvrij € 100.000 mag worden geschonken voor onder andere de aankoop van een woning of de aflossing van een hypotheekschuld waarbij dan ook de partner (in-)direct wordt bevoordeeld is het verstandig schriftelijk vast te leggen wat de ene partner van de ander te vorderen heeft en wanneer dit opeisbaar is.

 

Kijk voor ons gratis spreekuur op onze website: www.notaristeeuwen.nl.

 

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
telefoon: 0485 - 573472

U treft ons ook aan op Facebook
 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer