Schriftelijke vastlegging voorkomt problemen

Een man en vrouw waren buiten gemeenschap van goederen getrouwd en hadden afgesproken dat bij echtscheiding tussen hen zou worden afgerekend alsof ze in gemeenschap van goederen waren getrouwd; het zogenaamde finale verrekenbeding. Bepaalde goederen, waaronder het huis, waren uitgezonderd van de verrekening.

Vóór het huwelijk hadden man en vrouw een woning gekocht waarin ieder voor de helft was gerechtigd. De man had daarin uit eigen middelen € 100.000 geïnvesteerd en de vrouw €50.000.
Het huwelijk eindigde door echtscheiding. De man vorderde van de vrouw € 25.000, zijnde het door hem méér geïnvesteerde bedrag.
Tussen partijen was niets afgesproken over het terugkrijgen van het door de man meer geïnvesteerde bedrag.

De rechter oordeelde uiteindelijk dat, nu er tussen partijen niets was afgesproken over het terug te betalen bedrag, hij ook geen vergoedingsrecht had op de vrouw.

Uit deze uitspraak blijkt maar weer eens hoe belangrijk het is om zaken goed schriftelijk vast te leggen.
In de praktijk komt het vaak voor dat de een meer geld investeert in het huis dan de ander.

Zeker nu nog tot 1 januari 2015 belastingvrij € 100.000 mag worden geschonken voor onder andere de aankoop van een woning of de aflossing van een hypotheekschuld waarbij dan ook de partner (in-)direct wordt bevoordeeld is het verstandig schriftelijk vast te leggen wat de ene partner van de ander te vorderen heeft en wanneer dit opeisbaar is.

 

Kijk voor ons gratis spreekuur op onze website: www.notaristeeuwen.nl.

 

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
telefoon: 0485 - 573472

U treft ons ook aan op Facebook
 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer

 • Heb maar gezond wantrouwen!

  Onlangs moest de rechter over het navolgende een oordeel geven. Oma was overleden. Volgens het testament waren enkele neven en nichten erfgenaam...
  d.d. 04-03-2019

 • Welke vragen worden een notaris zoal gesteld?

  Op het notariskantoor krijgen wij veel telefoontjes met vragen. Een aantal van die vragen worden hier aan de orde gesteld.
  d.d. 26-02-2019

 • Kleed je niet uit voordat je naar bed gaat !

  Regelmatig merk ik dat ouders schenkingen hebben gedaan aan kinderen en later zelf geld te kort komen. Onlangs had ik een bespreking en hoorde het volgende...
  d.d. 08-02-2019

 • Een erfenis? Een ellende!

  Als het vroeger regende zei mijn oma nog wel eens: "Mooi weer om een erfenis te verdelen!". Inderdaad, mits er iets te verdelen is...
  d.d. 16-01-2019

 • Niet te snel verwerpen

  Onlangs hoorde ik het volgende. Een hoogbejaarde vrouw was overleden. Zij was niet getrouwd, had geen kinderen en had verder weinig contact met de familie.
  d.d. 21-12-2018

 • Gelukkig was er het juiste testament

  Onlangs gebeurde het volgende: Een vrouw kwam te overlijden. Als haar enige erfgenamen liet zij haar man (60 jaar oud) en drie kinderen achter.
  d.d. 07-12-2018

 • Het juiste testament scheelt flink wat belasting!

  Laatst kwamen mensen bij mij aan om eens te laten nakijken of het door hun eerder opgestelde testament nog steeds goed was. Dit is gratis, ook als de testamenten door een andere notaris zijn opgesteld.
  d.d. 23-11-2018

 • Welke notaris kan ik kiezen?

  Als wij een lezing hebben gegeven krijgen we vaker de vraag: moet ik voor het maken van een nieuwe akte naar de notaris waar ik altijd ben geweest?
  d.d. 02-11-2018

 • Ademen of niet ademen, dat is de vraag!

  Er zit een groot verschil tussen een levenstestament en een testament. Dit verschil is het makkelijkste aan te duiden met de titel van dit artikel...
  dd: 05-10-2018

 • Valkuil bij overlijden langstlevende ouder

  Onlangs moest de rechter over het volgende een oordeel geven. Vader was overleden. Enkele jaren na vader overleed moeder. Zij hadden samen vier kinderen...
  d.d. 11-09-2018

 • Manieren van samenleven, welke mogelijkheden zijn er?

  Redelijk vaak wordt mij gevraagd: wat is het verschil tussen een samenlevingsovereenkomst en een huwelijk?
  d.d. 17-08-2018

 • Ik wil alle kinderen gelijk behandelen

  Man en vrouw gehuwd in gemeenschap van goederen hebben drie kinderen. Eén van de kinderen is voornemens een huis te kopen...
  d.d. 27-07-2018

 • Een sprookjesachtig testament!

  Een oom van mij maakt op verjaardagen altijd het flauwe grapje dat hij een sprookjeshuwelijk had, met de heks thuis! Maar soms wordt in testamenten de langstlevende ook echt als een heks behandeld...
  d.d. 29-06-2018

 • De uitsluitingsclausule (de koude kant krijgt niks) en de praktijk

  Vanaf 1 januari 2018 is de Wet tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen ingevoerd. Dit betekent dat...
  d.d. 07-06-2018

 • Kunst of Kitsch, kijk toch maar eens goed om je heen!

  Oog in oog met onbetaalbare schilderijen moest ik denken aan een wel heel bijzondere Chinese pot en de gebeurtenissen die optraden nadat de eigenaar overleed...
  d.d. 11-05-2018