Testament voor ouders met kind met verstandelijke beperking

Regelmatig krijg ik vragen van ouders van een kind met een verstandelijke beperking, hierna te noemen: het zorgkind, over wat er in een dergelijke situatie geregeld kan worden in een testament.

Stel vader, moeder, drie kinderen waarvan één zorgkind en vader komt te overlijden. Dan verkrijgt moeder op grond van de wet alle goederen in eigendom en heeft op papier een schuld aan ieder van de kinderen ter grootte van hun kindsdeel.
Stel de nalatenschap is waard €300.000,- en vader en moeder waren gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. De helft van de nalatenschap is dan voor de langstlevende op grond van het feit dat zij in gemeenschap van goederen getrouwd waren en de andere helft (€150.000,-) vererft aan de langstlevende en ieder van de kinderen. Dit betekent dat de langstlevende aan ieder van de kinderen een schuld heeft van 1/4 van €150.000,- zijnde €37.500,-.

Indien het zorgkind is opgenomen in een zorginstelling is het niet altijd gewenst dat het kind veel vermogen heeft omdat er een gedeelte van dat vermogen uiteindelijk bij de zorginstelling terecht kan komen.
In het testament kunt u opnemen dat het zorgkind niet het wettelijke erfdeel krijgt maar het minimum deel, de legitieme portie, zijnde de helft van het wettelijk deel of zoals in dit voorbeeld de helft van €37.500,-, zijnde €18.750,-.
Wat het zorgkind minder krijgt komt dan toe aan de andere kinderen.

Soms wensen de ouders het zorgkind geheel te onterven. Echter, is er meestal een bewindvoerder door de kantonrechter benoemd over het zorgkind en is deze verplicht de legitieme portie in te roepen als het kind onterfd is.

In het testament van ouders van een zorgkind nemen wij meestal ook de tweetrapsmaking op. Dit houdt in dat wat het zorgkind van de ouders heeft geërfd en bij het overlijden van het zorgkind nog over is van de nalatenschap van de ouders, toekomt aan de andere kinderen. Voordeel hiervan is dat de overige kinderen later, als het zorgkind zou overlijden, van het zorgkind erven volgens het belastingtarief 10/20% (tarief ouders-kinderen) en niet volgens het belastingtarief broer-zus (30/40%).
Ook kunt u opnemen dat het vermogen dat uw zorgkind erft onder bewind komt te staan van de andere kinderen. U kunt dan zelf bepalen wat de bewindvoerder mag en wat hij niet mag. U bent daar geheel vrij in. Dit bewind op grond van het testament staat los van het bewind via de kantonrechter. De bewindvoerder die u benoemt in het testament is zonder toestemming van de kantonrechter bevoegd daarover te beschikken.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

 

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer