Toch maar direct naar de notaris!

Steeds vaker kunt u in kranten advertenties lezen van dienstverleners, niet zijnde een notariskantoor, die u onder andere op het gebied van testamenten en levenstestamenten willen adviseren. Zeker in de huidige tijd is dit een thema dat velen bezighoudt.

Over de kwaliteit van zulke adviesbureaus kan ik natuurlijk niet oordelen. Wel is het zo dat testamenten en levenstestamenten uiteindelijk altijd moeten worden getekend bij een notaris, oftewel het adviesbureau bereidt de akten voor en de notaris ondertekent deze akten. Voor de werkzaamheden worden dan door twee partijen kosten in rekening gebracht. Het adviesbureau sluit vaak een overeenkomst met een bepaalde notaris waar dan de akten worden getekend.

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks naar een notaris gaan. U mag zelf bepalen welke notaris u kiest, dat hoeft niet de notaris te zijn waar u ooit eerder een testament heeft gemaakt. Op lezingen die wij geven komt deze vraag vaker naar voren. Men mag iedere keer weer zelf de notaris kiezen.

De notaris is bij uitstek de deskundige op het gebied van het personen- en familierecht, alsmede het daarmee verband houdende belastingrecht. De notaris is op deze gebieden speciaal opgeleid. In de praktijk blijkt dat de kosten lager zijn indien u rechtstreeks naar de notaris gaat.

Hoe gaan wij in de praktijk te werk?

U maakt op ons kantoor een afspraak voor een kort, informatief gesprek. Dit gesprek is vrijblijvend.
Tijdens het eerste gesprek bespreken wij uw situatie (gehuwd/gescheiden/weduwe/weduwnaar/wel of geen kinderen) alsmede uw vermogenspositie. Tevens maken we dan een afspraak over de kosten. Aan de hand daarvan maken wij een conceptakte en sturen u die toe met een duidelijke toelichting in Jip en Janneke taal. Vervolgens wordt op ons kantoor een afspraak gemaakt voor de ondertekening waarbij wij u uitvoerig en in duidelijke taal uitleggen wat u tekent.
Indien u niet in staat bent op ons kantoor te komen, komen wij bij u aan huis.
In de prijs is ook begrepen de service achteraf.
Deze service houdt in dat, indien er vragen over de uitwerking van het testament of het levenstestament zijn, u altijd met ons kantoor een afspraak kunt maken om een en ander nader uitgelegd te krijgen. Blijf daar dus niet mee rondlopen maar neem contact met ons op.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
 

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer