Toch maar even gewacht

Het komt in de notariële praktijk regelmatig voor dat mensen iets snel geregeld willen of moeten hebben, terwijl het soms loont om even te wachten.

Een voorbeeld uit onze praktijk: een gemeente koopt een perceel grond van een agrarische ondernemer. Die had de grond in 2011 gekocht en een beroep gedaan op de landbouwvrijstelling.

Bij een beroep op die landbouwvrijstelling moet de verkrijger (die nu dus verkoper is) de grond voor een periode van minimaal 10 jaar blijven gebruiken voor de landbouw. Wordt de grond binnen 10 jaar verkocht en gebruikt de nieuwe eigenaar de grond niet voor de landbouw, vervalt de vrijstelling en moet er alsnog overdrachtsbelasting worden betaald.

In dit geval had de gemeente aangegeven de grond niet te gaan gebruiken voor de landbouw. De verkoper had de grond 9 jaar en ruim 10 maanden geleden gekocht. Met andere woorden: hij moest de grond nog (bijna) 2 maanden blijven gebruiken om naheffing van overdrachtsbelasting te voorkomen.

De belastingdienst kijkt helaas niet naar de verstreken tijd. Ongeacht wanneer er binnen de 10 jaar wordt overgedragen, er moet altijd over de volledige koopsom overdrachtsbelasting worden betaald.

We overleggen met de partijen en gelukkig vindt de gemeente het geen probleem om de overdracht even uit te stellen en pas te laten plaatsvinden als de termijn van 10 jaar is verstreken, waardoor verkoper een mooi bedrag uitspaart.

Heeft u hierover vragen of wilt u meer weten, dan kunt u contact met ons opnemen.
Elke maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur is er een spreekuur op het kantoor in Boxmeer. Als u hiervan gebruik wil maken, verzoeken wij u telefonisch een afspraak te maken.
 

Mr. Ramon van Schijndel
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer