Tweetrapstestament of opvul-/afvullegaat

Misschien herinnert u zich nog de uitzending van Radar van ongeveer 9 jaar geleden.
Daar ging het over een man wiens vrouw was overleden en die achterbleef met 2 kinderen. De man had een eigen woning met een waarde van €.300.000,--. Verder waren er geen contanten. Op grond van de wettelijke verdeling werd de man enig eigenaar van de woning maar had op papier een schuld aan ieder van de kinderen, groot €.50.000,--. Hierover moest de man erfbelasting betalen, en wel €.3.000,-- per kind dus in totaal €.6.000,--. De man had dat geld niet en moest dus om de erfbelasting te kunnen betalen geld lenen bij de bank.
Tijdens de uitzending van Radar werd als oplossing voorgesteld een tweetrapsmaking. 

Wat is een tweetrapsmaking?
Stel, vader en moeder met 2 kinderen. Een tweetrapsmaking houdt dan in dat bij overlijden van de eerste ouder de langstlevende ouder enig erfgenaam wordt en daarmee dus de kinderen worden onterfd. Bij het overlijden van de laatste krijgen de kinderen alsnog hun deel. Bij een tweetrapstestament heeft de langstlevende dus geen schuld aan de kinderen. Heel veel mensen kozen toen voor een tweetrapstestament.

Wij hebben na deze uitzending van Radar gekozen voor het opvul-/afvullegaat en niet voor het tweetrapstestament.
Wat houdt dit in?
Zoals in het voorbeeld hiervoor genoemd moet er erfbelasting betaald worden, en wel voor ieder kind €.3.000,-- dus in totaal €.6.000,--.
Met het opvul-/afvullegaat kan als de eerste ouder is overleden het kindsdeel beperkt worden tot het vrijgestelde bedrag voor de erfbelasting. Dit betekent dus dat dan geen erfbelasting verschuldigd is. De keuze om wel of geen belasting betalen hoeft nu niet te worden bepaald maar pas op het moment dat 1 van de ouders overleden is. De langstlevende en de kinderen overleggen met  de notaris wat het beste is om te doen. Bovendien kan in het testament worden opgenomen dat over de schuld die de
langstlevende aan de kinderen heeft een rente kan worden afgesproken die kan variëren van 0% tot 6% samengesteld. Voordeel hiervan is een grote schuld van de langstlevende aan de kinderen die aftrekbaar is bij het overlijden van de langstlevende.

Kortom het testament met een opvul-/afvullegaat leidt tot optimale flexibiliteit. Iets dat bij het tweetrapstestament niet mogelijk is.
U zet de keuzes in het testament. Vervolgens maakt u de keuze als één van u is overleden in overleg met de notaris.

Wij checken gratis uw huidige testament. U kunt contact opnemen voor een afspraak op onderstaand telefoonnummer of via onze website.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
 

 

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer