Uw digitale zaken geregeld tijdens uw leven en na de dood

De niet te stuiten opmars van de digitale wereld, biedt diverse voordelen maar levert ook soms bijzondere vragen op. Wat moet er bijvoorbeeld met iemands Facebook-profiel gebeuren na het overlijden. Of wat moet er gebeuren met de e-mails van iemand die in coma ligt?

Onlangs kwamen deze vragen op een bijzondere manier bij mij ter sprake. Ik had een gesprek met een man die ongeneeslijk ziek was. Hij kwam praten over zijn nalatenschap. Hij bracht zelf daarbij naar voren dat hij het belangrijk vond dat zijn "virtuele leven" na zijn overlijden in stand zou blijven.

De laatste jaren had meneer namelijk in een veelgelezen blog verteld over zijn ziekte. Hij wilde eigenlijk dat na zijn overlijden dit blog voort zou blijven bestaan.
Daarnaast was het de bedoeling dat als hij onbekwaam zou worden (bijvoorbeeld door een coma) het beheer van de blog door zou lopen.

Na wat overleg, is er voor de oplossing gekozen om een levenstestament op te maken waarin een goede vriend van hem een machtiging kreeg om namens hem te handelen, voor zover het zijn digitale zaken betrof. Iemand anders kreeg een machtiging om de niet-digitale zaken te regelen, zoals de bankrekeningen en eventueel de verkoop van de woning.

Los van het levenstestament is er een testament opgemaakt met de wens een stichting op te richten die aan de ene kant steun zou moeten gaan bieden aan mensen die lijden aan dezelfde ongeneeslijke ziekte waar meneer aan lijdt, maar die ook vooral zijn blog in de lucht zou houden.

Deze stichting zou na het overlijden van meneer worden opgezet en een mooi bedrag ontvangen om de werkzaamheden die de man aan zijn blog had besteed nog lange tijd voort te kunnen zetten. Na zijn overlijden moeten er nog wel een aantal bestuurders worden gevonden die de stichting gaan beheren. De man gaf echter aan daar al diverse toezeggingen voor te hebben van vrienden die dat voor hem, na zijn overlijden, willen regelen.

Al met al een mooie oplossing om toch een beetje voort te leven na je dood.

Wilt u hier meer over weten? Neem gerust contact met ons op!

 
Mr. Ramon van Schijndel
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
telefoon: 0485 - 573472

 

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer