Uw kind helpen op een andere manier

Regelmatig komen mensen bij mij aan tafel om te vragen op welke manier zij hun kinderen kunnen helpen.
Zo ook een mevrouw eind vorig jaar. Haar zoon woonde in Amsterdam, probeerde daar zijn carrière als kunstenaar van de grond te krijgen, maar worstelde met zijn (hoge) huur en overige kosten.

Zijn moeder dacht er over om hem €1.000,- per maand te schenken.
Op zich kan dat; ouders mogen jaarlijks aan hun kinderen ruim € 6.000,- schenken, het meerdere is dan belast met 10% schenkbelasting.
Na wat overleg kwamen we tot een andere constructie.

Moeder besloot om aan haar zoon een zogeheten "schenking op papier" te doen.
Bij die schenking op papier wordt in een notariële akte vastgelegd dat de moeder in dit geval aan de zoon een bedrag van €100.000,- zou schenken.
Dit bedrag zou moeder niet uitkeren maar direct weer terug lenen van haar zoon en vervolgens hier 6% rente per jaar over gaan betalen. Dat is €6.000,- per jaar.
In aanvulling daarop zou de moeder de jaarlijks toegestane €6.000,- schenken, waarmee voor de zoon een welkome aanvulling van €12.000,- per jaar (en daarmee de gewenste €1.000,- per maand) op zijn inkomen werd gerealiseerd.

Toegegeven: er moest nu over €94.000,- schenkbelasting worden betaald, maar dat was een nadeel dat men wilde aanvaarden, ook omdat de €100.000,- die moeder nu als schuld had aan haar zoon, bij haar overlijden weer aftrekbaar was voor de erfbelasting. De moeder heeft immers een schuld aan de zoon.
Verder moest de zoon zich wel realiseren dat hij nu een groter vermogen had (vanwege de vordering groot €100.000,- op zijn moeder).
Zo'n groter vermogen kan gevolgen hebben voor eventuele toeslagen, die kunnen minder worden of zelfs wegvallen. Ook moest de zoon de vordering aangeven in zijn Box 3 voor de inkomstenbelasting.

Toch kon op deze manier de zoon in Amsterdam blijven wonen en daar zijn droom om kunstenaar te worden (voorlopig nog) blijven najagen.

Heeft u hierover vragen of wilt u meer weten, dan kunt u contact met ons opnemen.
Elke dinsdag van 17.00 uur tot 18.30 uur is er een spreekuur op het kantoor in Boxmeer. Als u hiervan gebruik wil maken, verzoeken wij u telefonisch een afspraak te maken.

Mr. Ramon van Schijndel
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
 

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer