Valkuil bij overlijden langstlevende ouder

Stel vader en moeder zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en hebben twee kinderen. Het vermogen bestaat uit een woning en spaargeld van in totaal €.300.000.

De langstlevende heeft dan recht op de helft van het vermogen op grond van het feit dat deze in gemeenschap van goederen is getrouwd en tevens recht op een kindsdeel. Oftewel de langstlevende heeft recht op de helft, zijnde €.150.000 en op grond van de wet een kindsdeel zijnde een/derde oftewel €.50.000, dus in totaal €.200.000.

Dit betekent dat de langstlevende aan ieder van de kinderen op papier een schuld heeft van €.50.000. Volgens de wet is deze schuld onder andere pas opeisbaar bij overlijden van de langstlevende.

Onlangs moest de rechter over het volgende een oordeel geven.

Vader was overleden. Enkele jaren na vader overleed moeder. Vader en moeder hadden samen vier kinderen. Twee kinderen aanvaardden de nalatenschap zuiver, wat betekent dat ze daardoor niet alleen alle activa maar ook alle schulden accepteerden.
De twee andere kinderen aanvaardden de nalatenschap beneficiair oftewel onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Dit betekent dat zij niet met hun eigen vermogen aansprakelijk waren voor de schulden van de nalatenschap.

Sinds kort opent de wet de mogelijkheid om na zuivere aanvaarding met goedkeuring van de rechter alsnog de nalatenschap beneficiair te aanvaarden indien de erfgenaam bekend wordt met een schuld die hij niet kende en ook niet behoorde te kennen.

Toen de twee kinderen die zuiver hadden aanvaard erachter kwamen dat door vaders deel de nalatenschap van moeder negatief was, stapten zij naar de rechter met het verzoek om alsnog de nalatenschap van moeder beneficiair te aanvaarden. Zij stelden dat zij niet op de hoogte waren van de schulden die moeder aan de kinderen had, in verband met het overlijden van vader.
De rechter wees echter het verzoek van de kinderen die zuiver hadden aanvaard af.

De rechter was van mening dat de kinderen zelf onderzoek hadden moeten doen naar het testament dat vader destijds gemaakt had. Dit was het zogenaamde langstlevende testament.

Conclusie:

de nieuwe wettelijke bepaling zoals hiervoor vermeld biedt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid om de nalatenschap na zuivere aanvaarding alsnog beneficiair te aanvaarden. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld als er sprake is van een schuld op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
Ben dus voorzichtig!

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer