Valkuil bij overlijden langstlevende ouder

Stel vader en moeder zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en hebben twee kinderen. Het vermogen bestaat uit een woning en spaargeld van in totaal €.300.000.

De langstlevende heeft dan recht op de helft van het vermogen op grond van het feit dat deze in gemeenschap van goederen is getrouwd en tevens recht op een kindsdeel. Oftewel de langstlevende heeft recht op de helft, zijnde €.150.000 en op grond van de wet een kindsdeel zijnde een/derde oftewel €.50.000, dus in totaal €.200.000.

Dit betekent dat de langstlevende aan ieder van de kinderen op papier een schuld heeft van €.50.000. Volgens de wet is deze schuld onder andere pas opeisbaar bij overlijden van de langstlevende.

Onlangs moest de rechter over het volgende een oordeel geven.

Vader was overleden. Enkele jaren na vader overleed moeder. Vader en moeder hadden samen vier kinderen. Twee kinderen aanvaardden de nalatenschap zuiver, wat betekent dat ze daardoor niet alleen alle activa maar ook alle schulden accepteerden.
De twee andere kinderen aanvaardden de nalatenschap beneficiair oftewel onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Dit betekent dat zij niet met hun eigen vermogen aansprakelijk waren voor de schulden van de nalatenschap.

Sinds kort opent de wet de mogelijkheid om na zuivere aanvaarding met goedkeuring van de rechter alsnog de nalatenschap beneficiair te aanvaarden indien de erfgenaam bekend wordt met een schuld die hij niet kende en ook niet behoorde te kennen.

Toen de twee kinderen die zuiver hadden aanvaard erachter kwamen dat door vaders deel de nalatenschap van moeder negatief was, stapten zij naar de rechter met het verzoek om alsnog de nalatenschap van moeder beneficiair te aanvaarden. Zij stelden dat zij niet op de hoogte waren van de schulden die moeder aan de kinderen had, in verband met het overlijden van vader.
De rechter wees echter het verzoek van de kinderen die zuiver hadden aanvaard af.

De rechter was van mening dat de kinderen zelf onderzoek hadden moeten doen naar het testament dat vader destijds gemaakt had. Dit was het zogenaamde langstlevende testament.

Conclusie:

de nieuwe wettelijke bepaling zoals hiervoor vermeld biedt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid om de nalatenschap na zuivere aanvaarding alsnog beneficiair te aanvaarden. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld als er sprake is van een schuld op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
Ben dus voorzichtig!

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer

 • Zijn huwelijkse voorwaarden vanaf 1 januari 2018 nog nodig?

  Vanaf 1 januari 2018 is het huwelijksgoederenstelsel in Nederland gewijzigd.
  d.d. 01-04-2019

 • Ook voor jongeren is goed regelen van belang.

  Veel jongeren staan er niet bij stil om zaken goed te regelen als zij gaan trouwen of gaan samenwonen.
  d.d. 25-03-2019

 • Heb maar gezond wantrouwen!

  Onlangs moest de rechter over het navolgende een oordeel geven. Oma was overleden. Volgens het testament waren enkele neven en nichten erfgenaam...
  d.d. 04-03-2019

 • Welke vragen worden een notaris zoal gesteld?

  Op het notariskantoor krijgen wij veel telefoontjes met vragen. Een aantal van die vragen worden hier aan de orde gesteld.
  d.d. 26-02-2019

 • Kleed je niet uit voordat je naar bed gaat !

  Regelmatig merk ik dat ouders schenkingen hebben gedaan aan kinderen en later zelf geld te kort komen. Onlangs had ik een bespreking en hoorde het volgende...
  d.d. 08-02-2019

 • Een erfenis? Een ellende!

  Als het vroeger regende zei mijn oma nog wel eens: "Mooi weer om een erfenis te verdelen!". Inderdaad, mits er iets te verdelen is...
  d.d. 16-01-2019

 • Niet te snel verwerpen

  Onlangs hoorde ik het volgende. Een hoogbejaarde vrouw was overleden. Zij was niet getrouwd, had geen kinderen en had verder weinig contact met de familie.
  d.d. 21-12-2018

 • Gelukkig was er het juiste testament

  Onlangs gebeurde het volgende: Een vrouw kwam te overlijden. Als haar enige erfgenamen liet zij haar man (60 jaar oud) en drie kinderen achter.
  d.d. 07-12-2018

 • Het juiste testament scheelt flink wat belasting!

  Laatst kwamen mensen bij mij aan om eens te laten nakijken of het door hun eerder opgestelde testament nog steeds goed was. Dit is gratis, ook als de testamenten door een andere notaris zijn opgesteld.
  d.d. 23-11-2018

 • Welke notaris kan ik kiezen?

  Als wij een lezing hebben gegeven krijgen we vaker de vraag: moet ik voor het maken van een nieuwe akte naar de notaris waar ik altijd ben geweest?
  d.d. 02-11-2018

 • Ademen of niet ademen, dat is de vraag!

  Er zit een groot verschil tussen een levenstestament en een testament. Dit verschil is het makkelijkste aan te duiden met de titel van dit artikel...
  dd: 05-10-2018

 • Valkuil bij overlijden langstlevende ouder

  Onlangs moest de rechter over het volgende een oordeel geven. Vader was overleden. Enkele jaren na vader overleed moeder. Zij hadden samen vier kinderen...
  d.d. 11-09-2018

 • Manieren van samenleven, welke mogelijkheden zijn er?

  Redelijk vaak wordt mij gevraagd: wat is het verschil tussen een samenlevingsovereenkomst en een huwelijk?
  d.d. 17-08-2018

 • Ik wil alle kinderen gelijk behandelen

  Man en vrouw gehuwd in gemeenschap van goederen hebben drie kinderen. Eén van de kinderen is voornemens een huis te kopen...
  d.d. 27-07-2018

 • Een sprookjesachtig testament!

  Een oom van mij maakt op verjaardagen altijd het flauwe grapje dat hij een sprookjeshuwelijk had, met de heks thuis! Maar soms wordt in testamenten de langstlevende ook echt als een heks behandeld...
  d.d. 29-06-2018