Valkuilen bij geld lenen aan kinderen

Het komt vaker voor dat ouders geld lenen aan de kinderen voor de aanschaf van een woning danwel anderszins. Vaak gaat dit ook om zeer grote bedragen. Belangrijk is dan dat goed op papier wordt gezet wat de geldleningsvoorwaarden zijn. Ik denk onder andere aan de hoogte van de te betalen rente. Deze rente moet een zakelijk karakter hebben. Dit betekent, dat de rente gelijk moet zijn aan de rente die in soortgelijke gevallen door reguliere banken in rekening wordt gebracht. Is de rente te laag, dan kan de belastingdienst daar een schenking in zien. In een relatie ouders-kinderen mag echter jaarlijks een bepaald bedrag worden geschonken zonder dat daarover schenkbelasting verschuldigd is. Dit bedrag is in 2017 € 5320,-.

Een ander punt is de opeisbaarheid van de geldlening. In de praktijk worden vaak geldleningen gesloten met een looptijd van 30 jaar. Dit heeft tot gevolg dat de geldlening uiterlijk na 30 jaar moet worden terugbetaald. Zeker als de ouders al iets ouder zijn kan dit betekenen dat de termijn van 30 jaar pas verstreken is ver na het overlijden van de ouders. Zijn er dan meerdere kinderen, dan moeten die kinderen nog lange tijd wachten op hun geld, omdat de schuld van de ouders nog niet opeisbaar is.

In een dergelijk geval nemen wij in de geldleningsovereenkomst op dat de lening opeisbaar is als de langstlevende van de ouders is overleden.
Dan wordt de schuld van het kind verrekend met diens erfdeel. Probleem kan zijn dat het erfdeel lager is dan de lening. Dan zal het kind dat het geld geleend heeft elders geld moet lenen om dit te voldoen aan de broers/zusters.

Een ander punt is de hypothecaire zekerheid. Wat betekent dit? De ouders kunnen van het kind verlangen dat deze hypothecaire zekerheid geeft op zijn/haar woning voor de terugbetaling van de geldlening. Stel er is geen hypothecaire zekerheid en er wordt beslag gelegd door een derde op de woning waarop de hypotheek rust, of het kind gaat failliet, dan is de kans groot dat de ouders niets meer terug krijgen van het geleende geld. Dit laatste heb ik enkele malen in de praktijk meegemaakt. U zult begrijpen dat dit niet bevorderlijk is voor een goede verstandhouding binnen de familie.

Indien al eerder een geldlening is verstrekt door een bank en vervolgens een tweede geldlening wordt verstrekt door de ouders, dan kan de bank tegen de laatste lening bezwaar maken. Reden hiervoor is dat dan mogelijk niet meer aan de betalingsverplichting jegens de bank kan worden voldaan.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag. U kunt contact opnemen op onderstaand telefoonnummer of via onze website.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
www.notaristeeuwen.nl
telefoon: 0485-573472
 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer