Valkuilen bij geld lenen aan kinderen

Het komt vaker voor dat ouders geld lenen aan de kinderen voor de aanschaf van een woning danwel anderszins. Vaak gaat dit ook om zeer grote bedragen. Belangrijk is dan dat goed op papier wordt gezet wat de geldleningsvoorwaarden zijn. Ik denk onder andere aan de hoogte van de te betalen rente. Deze rente moet een zakelijk karakter hebben. Dit betekent, dat de rente gelijk moet zijn aan de rente die in soortgelijke gevallen door reguliere banken in rekening wordt gebracht. Is de rente te laag, dan kan de belastingdienst daar een schenking in zien. In een relatie ouders-kinderen mag echter jaarlijks een bepaald bedrag worden geschonken zonder dat daarover schenkbelasting verschuldigd is. Dit bedrag is in 2017 € 5320,-.

Een ander punt is de opeisbaarheid van de geldlening. In de praktijk worden vaak geldleningen gesloten met een looptijd van 30 jaar. Dit heeft tot gevolg dat de geldlening uiterlijk na 30 jaar moet worden terugbetaald. Zeker als de ouders al iets ouder zijn kan dit betekenen dat de termijn van 30 jaar pas verstreken is ver na het overlijden van de ouders. Zijn er dan meerdere kinderen, dan moeten die kinderen nog lange tijd wachten op hun geld, omdat de schuld van de ouders nog niet opeisbaar is.

In een dergelijk geval nemen wij in de geldleningsovereenkomst op dat de lening opeisbaar is als de langstlevende van de ouders is overleden.
Dan wordt de schuld van het kind verrekend met diens erfdeel. Probleem kan zijn dat het erfdeel lager is dan de lening. Dan zal het kind dat het geld geleend heeft elders geld moet lenen om dit te voldoen aan de broers/zusters.

Een ander punt is de hypothecaire zekerheid. Wat betekent dit? De ouders kunnen van het kind verlangen dat deze hypothecaire zekerheid geeft op zijn/haar woning voor de terugbetaling van de geldlening. Stel er is geen hypothecaire zekerheid en er wordt beslag gelegd door een derde op de woning waarop de hypotheek rust, of het kind gaat failliet, dan is de kans groot dat de ouders niets meer terug krijgen van het geleende geld. Dit laatste heb ik enkele malen in de praktijk meegemaakt. U zult begrijpen dat dit niet bevorderlijk is voor een goede verstandhouding binnen de familie.

Indien al eerder een geldlening is verstrekt door een bank en vervolgens een tweede geldlening wordt verstrekt door de ouders, dan kan de bank tegen de laatste lening bezwaar maken. Reden hiervoor is dat dan mogelijk niet meer aan de betalingsverplichting jegens de bank kan worden voldaan.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag. U kunt contact opnemen op onderstaand telefoonnummer of via onze website.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
www.notaristeeuwen.nl
telefoon: 0485-573472
 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer

 • Liefde maakt blind!

  Onlangs moest de rechter over het volgende oordelen. Man en vrouw traden in het huwelijk en hadden vooraf huwelijkse voorwaarden gemaakt.
  d.d. 17-05-2019

 • Een redelijke uitleg van de rampenclausule

  Wat betekent de rampenclausule in het erfrecht?
  d.d. 29-04-2019

 • Wel of niet getekend, dat is de vraag!

  Sommige cliënten blijven langer in je gedachten dan anderen. Helaas vaak omdat hun situatie zo droevig was.
  d.d. 22-04-2019

 • Zijn huwelijkse voorwaarden vanaf 1 januari 2018 nog nodig?

  Vanaf 1 januari 2018 is het huwelijksgoederenstelsel in Nederland gewijzigd.
  d.d. 01-04-2019

 • Ook voor jongeren is goed regelen van belang.

  Veel jongeren staan er niet bij stil om zaken goed te regelen als zij gaan trouwen of gaan samenwonen.
  d.d. 25-03-2019

 • Heb maar gezond wantrouwen!

  Onlangs moest de rechter over het navolgende een oordeel geven. Oma was overleden. Volgens het testament waren enkele neven en nichten erfgenaam...
  d.d. 04-03-2019

 • Welke vragen worden een notaris zoal gesteld?

  Op het notariskantoor krijgen wij veel telefoontjes met vragen. Een aantal van die vragen worden hier aan de orde gesteld.
  d.d. 26-02-2019

 • Kleed je niet uit voordat je naar bed gaat !

  Regelmatig merk ik dat ouders schenkingen hebben gedaan aan kinderen en later zelf geld te kort komen. Onlangs had ik een bespreking en hoorde het volgende...
  d.d. 08-02-2019

 • Een erfenis? Een ellende!

  Als het vroeger regende zei mijn oma nog wel eens: "Mooi weer om een erfenis te verdelen!". Inderdaad, mits er iets te verdelen is...
  d.d. 16-01-2019

 • Niet te snel verwerpen

  Onlangs hoorde ik het volgende. Een hoogbejaarde vrouw was overleden. Zij was niet getrouwd, had geen kinderen en had verder weinig contact met de familie.
  d.d. 21-12-2018

 • Gelukkig was er het juiste testament

  Onlangs gebeurde het volgende: Een vrouw kwam te overlijden. Als haar enige erfgenamen liet zij haar man (60 jaar oud) en drie kinderen achter.
  d.d. 07-12-2018

 • Het juiste testament scheelt flink wat belasting!

  Laatst kwamen mensen bij mij aan om eens te laten nakijken of het door hun eerder opgestelde testament nog steeds goed was. Dit is gratis, ook als de testamenten door een andere notaris zijn opgesteld.
  d.d. 23-11-2018

 • Welke notaris kan ik kiezen?

  Als wij een lezing hebben gegeven krijgen we vaker de vraag: moet ik voor het maken van een nieuwe akte naar de notaris waar ik altijd ben geweest?
  d.d. 02-11-2018

 • Ademen of niet ademen, dat is de vraag!

  Er zit een groot verschil tussen een levenstestament en een testament. Dit verschil is het makkelijkste aan te duiden met de titel van dit artikel...
  dd: 05-10-2018

 • Valkuil bij overlijden langstlevende ouder

  Onlangs moest de rechter over het volgende een oordeel geven. Vader was overleden. Enkele jaren na vader overleed moeder. Zij hadden samen vier kinderen...
  d.d. 11-09-2018