Waar ligt de grens?

Regelmatig krijgen wij de vraag hoe men weet waar de eigendomsgrens ligt. Wanneer een perceel bouwgrond wordt gekocht, dan worden de grenzen met paaltjes aangegeven voordat er wordt gebouwd. Bij een bestaande woning zijn de paaltjes vaak niet meer zichtbaar of geheel verdwenen.
Hoe weet je dan of een schutting op de juiste plaats staat? Staat het tuinhuis van de buren wel op hun eigen grond?

Alle perceelsgrenzen in Nederland zijn vastgelegd in het Kadaster. In de notariële eigendomsakte wordt de Kadastrale omschrijving van het perceel vermeld. Het is mogelijk om het Kadaster (tegen betaling) te vragen om ter plekke de Kadastrale grens aan te wijzen.

Is de Kadastrale grens altijd de eigendomsgrens? Nee! De eigendomsgrens kan afwijken van de Kadastrale grens. De eigendom kan namelijk ook overgaan op een ander, zonder dat een eigendomsoverdracht wordt vermeld bij het Kadaster. Bijvoorbeeld bij verjaring van eigendom.
Als iemand 20 jaar (of langer) een stuk grond van een ander in bezit heeft, dan kan hij daarmee de eigendom verkrijgen. Dit ziet men in het Kadaster niet terug, tenzij de verjaring wordt ingeschreven in het Kadaster.

Of er sprake is van verjaring is niet gemakkelijk vast te stellen. Dit hangt af van feiten en gedragingen van partijen, die meestal moeilijk te bewijzen zijn. Een eigenaar kan binnen de termijn van 20 jaar de verjaring ‘stuiten’ waardoor een nieuwe termijn van 20 jaar begint te lopen. Er kunnen ook (mondelinge) afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de grond.
Verjaringskwesties leiden daarom tot veel discussie en procedures bij de (rijdende) rechter.

mr. Floris van Hal
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer