Waarom krijg ik geen kopie?

Ik spreek een meneer op een receptie. Hij vraagt wat ik voor werk doe en na mijn antwoord dat ik notaris ben, barst hij los in een klaagzang. Zijn notaris was toch wel zo verschrikkelijk formeel, daar lusten de honden geen brood van.

Ik vraag hem naar het probleem en hij zegt dat zijn moeder van 94 jaar haar testament kwijt is. Ze wil dus een kopie en hij moest dit regelen met de notaris in haar woonplaats.

Hij had dat kantoor benaderd maar die konden niet aan zijn verzoek voldoen, wat in de ogen van meneer een absurde gang van zaken was.

Helaas begrijp ik mijn collega maar al te goed. Ook ik ben erg terughoudend met het afgeven van afschriften of kopieën van akten.  Niet om lastig te zijn, maar omdat notarissen een verregaande geheimhoudingsplicht hebben ten aanzien van de inhoud van de akten.

Ik probeer meneer uit te leggen dat alleen moeder zelf een afschrift van het testament mag ophalen omdat alleen dan de notaris kan nagaan of hij het afschrift aan de juiste persoon afgeeft. Meneer reageert hierop door te zeggen dat moeder slecht ter been is en hem daarom met deze taak had belast. Dat had hij ook tegen de notaris gezegd.

Dat mag zo zijn, maar een notaris moet er rekening mee houden dat de zoon misschien minder goede bedoelingen heeft en (namens moeder) de aanvraag doet omdat hij nieuwsgierig is naar de inhoud van het testament. Zelfs met een brief van moeder, waarin zij vraagt om een afschrift mee te geven aan de zoon, mag een notaris niet aan die vraag voldoen.

Ik vraag hem tot slot waarom moeder het testament wilde inzien. Het blijkt dat ze nadenkt over een wijziging. Ik antwoord meneer dat ze daarvoor sowieso met de notaris moet gaan praten en dan bij die afspraak meteen een kopie van het testament in kan zien of kan opvragen.

Meneer bromt dat hij nog wel eens zal kijken en zet koers naar de bar. Ik hoop maar dat moeder de eventuele aanpassing in haar testament uiteindelijk op tijd kan regelen.

Heeft u hierover vragen of wilt u meer weten, dan kunt u contact met ons opnemen.
Elke maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur is er een spreekuur op het kantoor in Boxmeer. Als u hiervan gebruik wilt maken, verzoeken wij u telefonisch een afspraak te maken.
 

Mr. Ramon van Schijndel
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer