Waarom moet een testament bij de notaris worden gemaakt?

De regen klettert tegen de ramen. De hele familie is bij elkaar geroepen. Oom Piet is overleden. Na een waardig afscheid zit de familie bij elkaar om de verdeling van de erfenis te bespreken. Plotseling komt uit de bureaulade een handgeschreven brief te voorschijn. Oom Piet heeft daarin opgeschreven dat zijn hele erfenis naar zijn jeugdliefde moet gaan.
De familie is meteen in rep en roer. De erfenis lijkt aan hun neus voorbij te gaan. Direct ontstaat er discussie. Wanneer heeft oom Piet die brief geschreven? Wist hij toen eigenlijk wel wat hij deed? Was het wel het handschrift van oom Piet? De familie besluit de brief van oom Piet te verbranden en er nooit meer over te praten.

Het bovenstaande is wellicht een leuk plot voor een mooie film, maar gelukkig ver van de werkelijkheid. In de Nederlandse wet staat namelijk dat een testament alleen geldig is wanneer deze bij de notaris is vastgelegd. Dat voorkomt een hoop problemen.

Voordat het testament kan worden getekend, moet de notaris de persoon identificeren en controleren of de persoon die het testament maakt de inhoud daarvan begrijpt. De notaris kan ook advies geven over bepalingen die nuttig zijn om in het testament op te nemen, bijvoorbeeld om erfbelasting te besparen.

Nadat het testament is getekend, wordt het originele testament door de notaris bewaard en geregistreerd. De akte kan dus niet zomaar verdwijnen.
Zo lang de persoon die het testament heeft gemaakt nog leeft, blijft de inhoud van het testament geheim. Nadat iemand is overleden kunnen erfgenamen via het Centraal testamentenregister opvragen of die persoon een testament heeft gemaakt en welke notaris het testament bewaart.

Doordat testamenten bij de notaris moeten worden vastgelegd, is na het overlijden eenvoudig te controleren of iemand een testament heeft gemaakt. Daarnaast mag men er meteen van uitgaan dat dit testament ook rechtsgeldig is.
De brief die oom Piet had geschreven is niet rechtsgeldig, omdat hij zijn uiterste wil niet bij de notaris in een testament heeft vastgelegd. De brief heeft dus geen gevolgen voor de erfenis van oom Piet.

Er zijn enkele zaken die kunnen worden geregeld in een handgeschreven codicil (met datum en handtekening), buiten de notaris om. Dit is alleen mogelijk voor bepaalde kleren, sieraden, inboedelgoederen en boeken. Deze moeten dan duidelijk worden omschreven in het codicil.
Alle overige wensen over de erfenis moeten in een testament bij de notaris worden vastgelegd.

mr. Floris van Hal
Notariskantoor Teeuwen, Boxmeer

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer