Waarom zou ik een testament maken?

Stel u bent getrouwd en heeft geen kinderen. Wat kan dan het belang zijn van een testament?
Op grond van de wet is bij het overlijden van de eerste de langstlevende de enige erfgenaam. Stel nu dat u samen met uw echtgenoot in een auto zit en u krijgt een ernstig ongeluk. De man overlijdt als eerste en de vrouw overlijdt een half uur later of bijvoorbeeld vijf minuten later, wat ook vastgesteld kan worden. Wie erft dan? Dat zijn dan de ouders, broers en zusters van de vrouw. Het erfrecht in Nederland is namelijk gebaseerd op bloedverwantschap. Het naaste bloed en de echtgenoot/echtgenote erven als eerste.
Indien u gelijktijdig komt te overlijden of geacht wordt gelijktijdig te zijn overleden, bijvoorbeeld bij een vliegtuig ongeluk, dan erft u niet van elkaar en dan gaat de helft van de nalatenschap naar de bloedverwanten van de man en de andere helft naar de bloedverwanten van de vrouw.

Als ik dit tijdens de bespreking over het testament aan de cliënten vertel dan zijn deze er zich meestal niet van bewust dat het erfrecht zo in elkaar zit. Men vindt het bijvoorbeeld niet redelijk als de een iets later komt te overlijden dan de ander, dat dan de gehele nalatenschap naar die bloedverwanten gaat.

Vaak wordt dan in het testament opgenomen dat indien man en vrouw komen te overlijden zonder achterlating van afstammingen, dat dan de helft van de nalatenschap wordt verkregen door de bloedverwanten van de man en de andere helft van de nalatenschap wordt verkregen door de bloedverwanten van de vrouw.

Regelmatig merk ik ook als ik met de cliënten daarover spreek dat een bepaalde broer of zus of de bloedverwanten van de man of de bloedverwanten van de vrouw helemaal niets moeten erven. Die personen kunnen dan in het testament uitdrukkelijk worden uitgesloten. Vaak realiseert men zich ook niet dat men vrij is om dit zo te bepalen.
U kunt ook de hele familie uitsluiten en één of meerdere goede doelen in het testament opnemen. U kunt een en ander ook combineren zodat u zowel familieleden benoemt tot erfgenaam als ook één of meerdere goede doelen.

Van belang is ook: wie zijn u dierbaar. Wie is er voor u als het nodig is.

In het geval u geen kinderen heeft is het ook van belang iemand aan te wijzen die de begrafenis/crematie regelt en de nalatenschap afwikkelt.
U kunt hiervoor in het testament een executeur en afwikkelingsbewindvoerder benoemen. Dit kan een familielid zijn, maar dat kan ook iemand anders zijn waarin u het vertrouwen heeft.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
 

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer