Wie is erfgenaam van een alleenstaande zonder kinderen?

Vaak schrijf ik over erven in de relatie ouders-kinderen.
Maar hoe is dat bij een alleenstaande zonder kinderen?
Het Nederlands erfrecht is gebaseerd op bloedverwantschap. Dit betekent, dat het naaste bloed oftewel de naaste familieleden erven.

Wie zijn dit in het geval een alleenstaande zonder kinderen komt te overlijden?
Dat zijn de ouders, broers en zussen.
Ouders, broers en zussen erven voor gelijke delen, waar het deel van ieder der ouders tenminste 1/4e deel is.

Indien een van de broers of zussen is vooroverleden en kinderen heeft, dan komen de kinderen (de neven en nichten van de overledene) daarvoor in de plaats. Die ontvangen dus samen vaders/moeders deel.

Het vorenstaande is niet altijd de wens van de overledene. Hoe is de onderlinge relatie met de broers, zussen en neven en nichten? Komen die nog vaak op bezoek bij de alleenstaande broer of zus? Kennen de neven/nichten überhaupt wel de alleenstaande oom/tante?

Jaren geleden was ik tot bijzonder curator benoemd in de nalatenschap van een overleden vrouw, ongehuwd zonder kinderen. Reden van de benoeming was dat er geen bekende erfgenamen waren. Ik heb toen een advertentie in de krant gezet met de vraag "Willen de erfgenamen van die overleden mevrouw zich bij mij melden?"

De dag na de advertentie stond de telefoon roodgloeiend. De vraag van de mensen was vaak: "Ik heet ook zo, krijg ik wat?" of "Kan ik mijn rekeningnummer al doorgeven?".
Uiteindelijk waren er in dit geval rond de vijftig erfgenamen die niet eens wisten van het bestaan van de overledene.

Hoe had dit voorkomen kunnen worden?

Mevrouw had een testament kunnen maken en daarin haar erfgenamen kunnen aanwijzen. Als alleenstaande zonder kinderen bent u helemaal vrij om te doen wat u graag zou willen. Naast familieleden kunt u ook goede vrienden tot erfgenamen benoemen of goede doelen. U kunt bijvoorbeeld ook opnemen dat de ene erfgenaam 10% krijgt, de ander 20% en de ander 70% krijgt. U kunt dit helemaal zelf bepalen.

Heel belangrijk is dat in een testament iemand wordt benoemd tot executeur/afwikkelingsbewindvoerder om de begrafenis of crematie te regelen, maar ook om de nalatenschap af te wikkelen.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag. U kunt contact opnemen voor een afspraak op onderstaand telefoonnummer of via onze website.

 

Mr. Dré Teeuwen

 

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer

 • Zijn huwelijkse voorwaarden vanaf 1 januari 2018 nog nodig?

  Vanaf 1 januari 2018 is het huwelijksgoederenstelsel in Nederland gewijzigd.
  d.d. 01-04-2019

 • Ook voor jongeren is goed regelen van belang.

  Veel jongeren staan er niet bij stil om zaken goed te regelen als zij gaan trouwen of gaan samenwonen.
  d.d. 25-03-2019

 • Heb maar gezond wantrouwen!

  Onlangs moest de rechter over het navolgende een oordeel geven. Oma was overleden. Volgens het testament waren enkele neven en nichten erfgenaam...
  d.d. 04-03-2019

 • Welke vragen worden een notaris zoal gesteld?

  Op het notariskantoor krijgen wij veel telefoontjes met vragen. Een aantal van die vragen worden hier aan de orde gesteld.
  d.d. 26-02-2019

 • Kleed je niet uit voordat je naar bed gaat !

  Regelmatig merk ik dat ouders schenkingen hebben gedaan aan kinderen en later zelf geld te kort komen. Onlangs had ik een bespreking en hoorde het volgende...
  d.d. 08-02-2019

 • Een erfenis? Een ellende!

  Als het vroeger regende zei mijn oma nog wel eens: "Mooi weer om een erfenis te verdelen!". Inderdaad, mits er iets te verdelen is...
  d.d. 16-01-2019

 • Niet te snel verwerpen

  Onlangs hoorde ik het volgende. Een hoogbejaarde vrouw was overleden. Zij was niet getrouwd, had geen kinderen en had verder weinig contact met de familie.
  d.d. 21-12-2018

 • Gelukkig was er het juiste testament

  Onlangs gebeurde het volgende: Een vrouw kwam te overlijden. Als haar enige erfgenamen liet zij haar man (60 jaar oud) en drie kinderen achter.
  d.d. 07-12-2018

 • Het juiste testament scheelt flink wat belasting!

  Laatst kwamen mensen bij mij aan om eens te laten nakijken of het door hun eerder opgestelde testament nog steeds goed was. Dit is gratis, ook als de testamenten door een andere notaris zijn opgesteld.
  d.d. 23-11-2018

 • Welke notaris kan ik kiezen?

  Als wij een lezing hebben gegeven krijgen we vaker de vraag: moet ik voor het maken van een nieuwe akte naar de notaris waar ik altijd ben geweest?
  d.d. 02-11-2018

 • Ademen of niet ademen, dat is de vraag!

  Er zit een groot verschil tussen een levenstestament en een testament. Dit verschil is het makkelijkste aan te duiden met de titel van dit artikel...
  dd: 05-10-2018

 • Valkuil bij overlijden langstlevende ouder

  Onlangs moest de rechter over het volgende een oordeel geven. Vader was overleden. Enkele jaren na vader overleed moeder. Zij hadden samen vier kinderen...
  d.d. 11-09-2018

 • Manieren van samenleven, welke mogelijkheden zijn er?

  Redelijk vaak wordt mij gevraagd: wat is het verschil tussen een samenlevingsovereenkomst en een huwelijk?
  d.d. 17-08-2018

 • Ik wil alle kinderen gelijk behandelen

  Man en vrouw gehuwd in gemeenschap van goederen hebben drie kinderen. Eén van de kinderen is voornemens een huis te kopen...
  d.d. 27-07-2018

 • Een sprookjesachtig testament!

  Een oom van mij maakt op verjaardagen altijd het flauwe grapje dat hij een sprookjeshuwelijk had, met de heks thuis! Maar soms wordt in testamenten de langstlevende ook echt als een heks behandeld...
  d.d. 29-06-2018