Wie erft van een alleenstaande zonder kinderen?

Vaak schrijf ik over erven in de relatie ouders-kinderen.
Maar hoe is dat bij een alleenstaande zonder kinderen?
Het Nederlands erfrecht is gebaseerd op bloedverwantschap. Dit betekent, dat het naaste bloed oftewel de naaste familieleden erven.

Wie zijn dit in het geval een alleenstaande zonder kinderen komt te overlijden?
Dat zijn de ouders, broers en zussen.
Ouders, broers en zussen erven voor gelijke delen, waar het deel van ieder der ouders tenminste 1/4e deel is.

Indien een van de broers of zussen is vooroverleden en kinderen heeft, dan komen de kinderen (de neven en nichten van de overledene) daarvoor in de plaats. Die ontvangen dus samen vaders/moeders deel.

Het vorenstaande is niet altijd de wens van de overledene. Hoe is de onderlinge relatie met de broers, zussen en neven en nichten? Komen die nog vaak op bezoek bij de alleenstaande broer of zus? Kennen de neven/nichten überhaupt wel de alleenstaande oom/tante?

Jaren geleden was ik tot bijzonder curator benoemd in de nalatenschap van een overleden vrouw, ongehuwd zonder kinderen. Reden van de benoeming was dat er geen bekende erfgenamen waren. Ik heb toen een advertentie in de krant gezet met de vraag "Willen de erfgenamen van die overleden mevrouw zich bij mij melden?"

De dag na de advertentie stond de telefoon roodgloeiend. De vraag van de mensen was vaak: "Ik heet ook zo, krijg ik wat?" of "Kan ik mijn rekeningnummer al doorgeven?".
Uiteindelijk waren er in dit geval rond de vijftig erfgenamen die niet eens wisten van het bestaan van de overledene.

Hoe had dit voorkomen kunnen worden?
Mevrouw had een testament kunnen maken en daarin haar erfgenamen kunnen aanwijzen. In dit geval werd mevrouw altijd heel goed geholpen door de buurman die ze tot erfgenaam had kunnen benoemen. Als alleenstaande zonder kinderen bent u helemaal vrij om te doen wat u graag zou willen. Naast familieleden kunt u ook goede vrienden tot erfgenamen benoemen of goede doelen. U kunt bijvoorbeeld ook opnemen dat de ene erfgenaam 10% krijgt, de ander 20% en de ander 70% krijgt. U kunt dit helemaal zelf bepalen.

Heel belangrijk is dat in een testament iemand wordt benoemd tot executeur/afwikkelingsbewindvoerder om de begrafenis of crematie te regelen, maar ook om de nalatenschap af te wikkelen.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag.

 

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer