Wie krijgt de erfenis en onder welke voorwaarden?

Niet iedereen krijgt er mee te maken, maar velen wel: het krijgen van een erfenis. Iets erven kan natuurlijk verdrietig zijn omdat er iemand is overleden, tegelijkertijd blijkt vaak dat er een redelijk bedrag vererft. Toch past enige voorzichtigheid bij het erven van vermogen.

Wat dacht u bijvoorbeeld van de situatie dat u een bedrag erft van een oudtante, maar dat u daarvoor wel voor haar geliefde kat moet zorgen totdat het beestje overlijdt?
Dit noemen we in de notariële praktijk een last. Een last is vaak heel effectief want wanneer de erfgenaam de last niet uitvoert kan de rechter bepalen dat de erfgenaam de erfenis weer moet inleveren.

Maar wat gebeurt er nu als de last die in het testament is opgelegd niet meer uitvoerbaar is?

Enige tijd terug heeft de rechter zich over een dergelijk geval moeten buigen.

Een mevrouw had namelijk in haar testament bepaald dat er een stichting werd opgericht die projecten moest gaan financieren voor hulpbehoevenden. Ook haar eigen huis moest aan de stichting ter beschikking worden gesteld, maar ze had daarnaast bepaald dat een deel van haar tuin waar een aantal honden begraven lagen, te allen tijde in stand moest worden gelaten.

Het bleek echter al snel dat de stichting de woning niet kon gebruiken voor haar doelstelling en dus de woning moest verkopen. Zonder de hondenbegraafplaats zou het pand meer opbrengen en daardoor zou de stichting meer geld overhouden om aan de hulpbehoevenden te besteden.

De stichting verzocht de rechter om toestemming, zodat zij de hondenbegraafplaats konden ontruimen. De rechter gaf hiervoor toestemming, omdat de stichting volgens de rechter had aangetoond dat zij het huis niet konden gebruiken en het huis zonder de hondenbegraafplaats meer op zou brengen.

Zo ziet u maar weer: een last is niet altijd onaantastbaar.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag!

 

Mr. Ramon van Schijndel
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
Telefoon: 0485-573472

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer

 • Wie krijgt de erfenis en onder welke voorwaarden?

  Niet iedereen krijgt er mee te maken, maar velen wel: het krijgen van een erfenis.
  d.d. 23-03-2018

 • Fiscaal voordeel bij geen (of lage) rente kindsdelen

  Onlangs hadden wij op ons kantoor een bespreking over de nalatenschap, waarbij na het overlijden bleek dat de langstlevende binnen afzienbare tijd zou worden opgenomen in een zorginstelling.
  d.d. 02-03-2018

 • Wie regelt welke akte?

  Iedereen kent wel de term "kosten koper". Mensen die een huis kopen moeten vaak de kosten van de notaris betalen voor de akte van levering en de inschrijving hiervan in het kadaster.
  d.d. 05-02-2018

 • Gelukkig was er het juiste testament

  Onlangs deed zich het volgende voor. Man en vrouw waren getrouwd in gemeenschap van goederen en hadden twee kinderen. De man kwam te overlijden. Het testament dat zij bij ons hadden gemaakt was een flexibel testament.
  d.d. 12-01-2018

 • Wanneer moet een levenstestament werken/in gaan?

  Het levenstestament wordt steeds populairder. Wel moet men goed nadenken bij het opstellen ervan over de vraag wanneer deze volmacht van toepassing moet zijn.
  d.d. 18-12-2017

 • Kantonrechter benoemt bewindvoerder terwijl er een levenstestament was

  Onlangs moest de rechter oordelen over het navolgende. Vader had bij levenstestament aan één van zijn drie kinderen (X) de volmacht gegeven om namens hem alle financiële zaken en ook de medische zaken te regelen.
  d.d. 8-12-2017

 • Lang(st) leven de schuld

  Onlangs kwam ik in de praktijk het volgende voorbeeld tegen.
  Een man was in 2003 overleden. Bij notariële akte was in 2004 op ons kantoor vastgelegd hoe groot de vordering van de kinderen was.
  d.d. 24-11-2017

 • Valkuilen bij geld lenen aan kinderen

  Het komt vaker voor dat ouders geld lenen aan de kinderen voor de aanschaf van een woning danwel anderszins. Vaak gaat dit ook om zeer grote bedragen.
  d.d. 17-11-2017

 • Geen groot vermogen, toch een testament gemaakt.

  Ik kreeg een mevrouw op bespreking, haar oude buurvrouw was overleden...
  d.d. 27-10-2017

 • Dat is pech, geld weg! Maar wel aansprakelijk.

  Het komt tegenwoordig regelmatig voor dat in een levenstestament of een andere akte aan iemand een volmacht verleend wordt om namens iemand anders te handelen.
  d.d. 11-09-2017

 • Het nieuwe huwelijksvermogensrecht; oppassen voor de ondernemer

  Nog steeds trouwen de meeste mensen in gemeenschap van goederen, slechts in 30 procent van de huwelijken in Nederland maakt men huwelijkse voorwaarden.
  d.d. 28-08-2017

 • Goed dat er papieren schenkingen waren gedaan

  Onlangs deed zich het volgende voor. Man en vrouw hadden in het verleden enkele grote schenkingen op papier gedaan aan hun kinderen.
  d.d. 22-08-2017

 • Wat te doen met de antieke kast?

  Wat moet er gebeuren als u bepaalde spullen aan bepaalde personen na wil laten, terwijl daarnaast deze mensen niet de rest van het vermogen moeten krijgen?
  d.d. 20-07-2017

 • Nieuwe wetgeving schenking eigen woning

  Vanaf 1 januari 2017 is er nieuwe wetgeving gekomen in verband met de schenking van € 100.000,- vrij van schenkbelasting.
  d.d. 13-07-2017

 • Minimale rente bij schenken op papier

  Wat is een schenking op papier?
  Bij een schenking op papier schenken bijvoorbeeld de ouders aan de kinderen een bepaald bedrag, maar wel met de kanttekening dat de kinderen niet fysiek geld ontvangen.
  d.d. 30-06-2017