Wie krijgt de hond na de scheiding?

Een man en vrouw hebben na zes jaar samenwonen hun relatie verbroken. In het begin van de samenwoning hebben zij een hond gekocht. Zij waren allebei erg gehecht aan hun trouwe viervoeter en wilden geen van beiden afstand doen van de hond.
De man vond dat hij eigenaar was van de hond omdat hij deze had gekocht.
De vrouw vond dat zij samen eigenaar waren van de hond, omdat in hun samenlevingscontract was afgesproken dat alle inboedelgoederen van hen gezamenlijk waren. Zij hadden altijd samen voor de hond gezorgd.
De man spande een kort geding aan tegen de vrouw.

Wat zei de rechter?
In het samenlevingscontract werd vermeld dat onder gezamenlijke inboedel werd verstaan: "roerende zaken die dienen tot huisraad, stoffering en meubilering van de door partijen gezamenlijk bewoonde woning".
De rechter vond dat de hond géén inboedelgoed was en dus geen gezamenlijk eigendom was. De man kon bewijzen dat hij de hond had gekocht, omdat zijn naam op de koopovereenkomst stond en hij ook in het hondenpaspoort als eigenaar werd vermeld.
De rechter oordeelde dat de man de eigenaar was en dat de vrouw de hond weer aan de man moest afgeven.

Als u een samenlevingscontract aangaat, dan kunt u een lijst toevoegen waarop wordt vermeld welke eigendommen privé blijven. Ook als het gaat om huisdieren. Zo kan later discussie worden voorkomen.

mr. Floris van Hal
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
 

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer