Wie regelt alles wanneer u lijdt aan dementie of anderszins wilsonbekwaam bent?

De volgende situatie doet zich tegenwoordig steeds vaker voor: man en vrouw hebben een woonhuis. Eén van de echtelieden wordt dement en besloten wordt om kleiner te gaan wonen, bijvoorbeeld in een aanleunwoning. De echtelijke woning komt in de verkoop en gelukkig wordt er een koper gevonden die ook nog eens een acceptabele prijs wil betalen. De vraag die dan gesteld wordt is, wie tekent de koopovereenkomst en wie tekent de akte van levering van de woning bij de notaris? Immers, één van de echtelieden is dement en is wilsonbekwaam.

De enige oplossing is dan dat de goederen (lees: de woning) van degene die dement is onder bewind worden gesteld via de kantonrechter en dat de rechter ook een bewindvoerder benoemt. Hiertoe moet dan een verzoek worden ingediend bij de kantonrechter. Voor de verkoop is een taxatierapport en een machtiging nodig van de kantonrechter. Verder zijn er nog vele andere formaliteiten die verricht moeten worden.

Dit is praktisch te voorkomen door bij de notaris een levenstestament te maken waarin u regelt wie alle zakelijke belangen voor u behartigt, maar tevens ook alle medische kwesties (overleg met artsen, wel of niet voortzetten van medische behandelingen, euthanasie).

Als dan zonder de kantonrechter daarin te hoeven betrekken de opbrengst van de woning op de rekening van de ouders staat, kan de gevolmachtigde, zoals genoemd in het levenstestament (dit kan man of vrouw danwel de kinderen zijn) uit de opbrengst schenkingen doen aan de kinderen. Dit om te bereiken dat zo weinig mogelijk vermogen meegenomen wordt bij de bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage in het kader van de wet op de Langdurige Zorg en om te bereiken dat later zo weinig mogelijk erfbelasting moet worden betaald. De kantonrechter geeft voor dit soort schenkingen niet altijd de goedkeuring.

Stel u bent ondernemer en u krijgt een ongeluk waardoor u langere tijd niet in staat bent om uw wil te bepalen. In het levenstestament kunt u opnemen wie in zo'n geval namens u de bedrijfsvoering op zich neemt. Bij een bedrijf moet vaak snel gehandeld worden. Een procedure bij de kantonrechter duurt vaak lang.

Een levenstestament is praktisch. Het voorkomt een hoop administratieve rompslomp en kan ervoor zorgen dat zoveel mogelijk vermogen bij de familie blijft en niet bij de overheid. Tevens weet uw familie dan van uw wensen met betrekking tot het eventueel beëindigen van medische behandelingen. Ontzorg uzelf en uw naasten.

 

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
telefoon: 0485 - 573472

 

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer