Wie regelt welke akte?

Iedereen kent wel de term "kosten koper". Mensen die een huis kopen moeten vaak de kosten van de notaris betalen voor de akte van levering en de inschrijving hiervan in het kadaster.

In de meeste gevallen worden woningen op deze manier overgedragen. Soms is het echter zo, dat niet de koper maar de verkoper de kosten van de notariële leveringsakte, de eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting en de verschuldigde B.T.W. voor zijn rekening neemt.

Indien er sprake is van een nieuwbouwproject wordt er regelmatig verkocht "vrij op naam". Dat houdt in dat de verkoper de hiervoor opgenomen kosten en belastingen voor zijn rekening neemt.

In vrijwel alle gevallen kiest de verkoper (meestal de ondernemer die de woningen gaat bouwen) dan zelf ook een notaris (deze wordt dan de "projectnotaris" genoemd).
De verkoper heeft met de projectnotaris dan afspraken gemaakt over het gehele project en vaak ook een volmacht gedeponeerd bij die notaris zodat de ondernemer niet persoonlijk bij de akte aanwezig hoeft te zijn.

Stel nu dat de projectnotaris niet uw eigen notaris is en u heeft voor de financiering van de te bouwen woning een hypotheek nodig, bent u dan verplicht om hiervoor dan ook naar die projectnotaris te gaan?

Het antwoord hierop is nee, u bent vrij om contact op te nemen met de notaris van uw keuze. Deze notaris kan dan voor u (in overleg met de projectnotaris) de hypotheekakte verzorgen.
Indien gewenst wordt dan vaak ook even gekeken of er andere dingen zijn die geregeld moeten worden, zoals een samenlevingsovereenkomst of testamenten.

Ook komt het voor dat een van de kopers meer eigen geld in de woning investeert dan de andere koper. Iedere notaris kan dan in een akte vastleggen dat bij verkoop van de woning, of als een van de kopers de woning bij het einde van de relatie overneemt, er dan een verrekening plaatsvindt van hetgeen door een van de kopers méér is geïnvesteerd.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag!

Mr. Ramon van Schijndel
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
Telefoon: 0485-573472

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer

 • Zijn huwelijkse voorwaarden vanaf 1 januari 2018 nog nodig?

  Vanaf 1 januari 2018 is het huwelijksgoederenstelsel in Nederland gewijzigd.
  d.d. 01-04-2019

 • Ook voor jongeren is goed regelen van belang.

  Veel jongeren staan er niet bij stil om zaken goed te regelen als zij gaan trouwen of gaan samenwonen.
  d.d. 25-03-2019

 • Heb maar gezond wantrouwen!

  Onlangs moest de rechter over het navolgende een oordeel geven. Oma was overleden. Volgens het testament waren enkele neven en nichten erfgenaam...
  d.d. 04-03-2019

 • Welke vragen worden een notaris zoal gesteld?

  Op het notariskantoor krijgen wij veel telefoontjes met vragen. Een aantal van die vragen worden hier aan de orde gesteld.
  d.d. 26-02-2019

 • Kleed je niet uit voordat je naar bed gaat !

  Regelmatig merk ik dat ouders schenkingen hebben gedaan aan kinderen en later zelf geld te kort komen. Onlangs had ik een bespreking en hoorde het volgende...
  d.d. 08-02-2019

 • Een erfenis? Een ellende!

  Als het vroeger regende zei mijn oma nog wel eens: "Mooi weer om een erfenis te verdelen!". Inderdaad, mits er iets te verdelen is...
  d.d. 16-01-2019

 • Niet te snel verwerpen

  Onlangs hoorde ik het volgende. Een hoogbejaarde vrouw was overleden. Zij was niet getrouwd, had geen kinderen en had verder weinig contact met de familie.
  d.d. 21-12-2018

 • Gelukkig was er het juiste testament

  Onlangs gebeurde het volgende: Een vrouw kwam te overlijden. Als haar enige erfgenamen liet zij haar man (60 jaar oud) en drie kinderen achter.
  d.d. 07-12-2018

 • Het juiste testament scheelt flink wat belasting!

  Laatst kwamen mensen bij mij aan om eens te laten nakijken of het door hun eerder opgestelde testament nog steeds goed was. Dit is gratis, ook als de testamenten door een andere notaris zijn opgesteld.
  d.d. 23-11-2018

 • Welke notaris kan ik kiezen?

  Als wij een lezing hebben gegeven krijgen we vaker de vraag: moet ik voor het maken van een nieuwe akte naar de notaris waar ik altijd ben geweest?
  d.d. 02-11-2018

 • Ademen of niet ademen, dat is de vraag!

  Er zit een groot verschil tussen een levenstestament en een testament. Dit verschil is het makkelijkste aan te duiden met de titel van dit artikel...
  dd: 05-10-2018

 • Valkuil bij overlijden langstlevende ouder

  Onlangs moest de rechter over het volgende een oordeel geven. Vader was overleden. Enkele jaren na vader overleed moeder. Zij hadden samen vier kinderen...
  d.d. 11-09-2018

 • Manieren van samenleven, welke mogelijkheden zijn er?

  Redelijk vaak wordt mij gevraagd: wat is het verschil tussen een samenlevingsovereenkomst en een huwelijk?
  d.d. 17-08-2018

 • Ik wil alle kinderen gelijk behandelen

  Man en vrouw gehuwd in gemeenschap van goederen hebben drie kinderen. Eén van de kinderen is voornemens een huis te kopen...
  d.d. 27-07-2018

 • Een sprookjesachtig testament!

  Een oom van mij maakt op verjaardagen altijd het flauwe grapje dat hij een sprookjeshuwelijk had, met de heks thuis! Maar soms wordt in testamenten de langstlevende ook echt als een heks behandeld...
  d.d. 29-06-2018