Wie regelt welke akte?

Iedereen kent wel de term "kosten koper". Mensen die een huis kopen moeten vaak de kosten van de notaris betalen voor de akte van levering en de inschrijving hiervan in het kadaster.

In de meeste gevallen worden woningen op deze manier overgedragen. Soms is het echter zo, dat niet de koper maar de verkoper de kosten van de notariële leveringsakte, de eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting en de verschuldigde B.T.W. voor zijn rekening neemt.

Indien er sprake is van een nieuwbouwproject wordt er regelmatig verkocht "vrij op naam". Dat houdt in dat de verkoper de hiervoor opgenomen kosten en belastingen voor zijn rekening neemt.

In vrijwel alle gevallen kiest de verkoper (meestal de ondernemer die de woningen gaat bouwen) dan zelf ook een notaris (deze wordt dan de "projectnotaris" genoemd).
De verkoper heeft met de projectnotaris dan afspraken gemaakt over het gehele project en vaak ook een volmacht gedeponeerd bij die notaris zodat de ondernemer niet persoonlijk bij de akte aanwezig hoeft te zijn.

Stel nu dat de projectnotaris niet uw eigen notaris is en u heeft voor de financiering van de te bouwen woning een hypotheek nodig, bent u dan verplicht om hiervoor dan ook naar die projectnotaris te gaan?

Het antwoord hierop is nee, u bent vrij om contact op te nemen met de notaris van uw keuze. Deze notaris kan dan voor u (in overleg met de projectnotaris) de hypotheekakte verzorgen.
Indien gewenst wordt dan vaak ook even gekeken of er andere dingen zijn die geregeld moeten worden, zoals een samenlevingsovereenkomst of testamenten.

Ook komt het voor dat een van de kopers meer eigen geld in de woning investeert dan de andere koper. Iedere notaris kan dan in een akte vastleggen dat bij verkoop van de woning, of als een van de kopers de woning bij het einde van de relatie overneemt, er dan een verrekening plaatsvindt van hetgeen door een van de kopers méér is geïnvesteerd.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag!

Mr. Ramon van Schijndel
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
Telefoon: 0485-573472

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer

 • Wie regelt welke akte?

  Iedereen kent wel de term "kosten koper". Mensen die een huis kopen moeten vaak de kosten van de notaris betalen voor de akte van levering en de inschrijving hiervan in het kadaster.
  d.d. 05-02-2018

 • Gelukkig was er het juiste testament

  Onlangs deed zich het volgende voor. Man en vrouw waren getrouwd in gemeenschap van goederen en hadden twee kinderen. De man kwam te overlijden. Het testament dat zij bij ons hadden gemaakt was een flexibel testament.
  d.d. 12-01-2018

 • Wanneer moet een levenstestament werken/in gaan?

  Het levenstestament wordt steeds populairder. Wel moet men goed nadenken bij het opstellen ervan over de vraag wanneer deze volmacht van toepassing moet zijn.
  d.d. 18-12-2017

 • Kantonrechter benoemt bewindvoerder terwijl er een levenstestament was

  Onlangs moest de rechter oordelen over het navolgende. Vader had bij levenstestament aan één van zijn drie kinderen (X) de volmacht gegeven om namens hem alle financiële zaken en ook de medische zaken te regelen.
  d.d. 8-12-2017

 • Lang(st) leven de schuld

  Onlangs kwam ik in de praktijk het volgende voorbeeld tegen.
  Een man was in 2003 overleden. Bij notariële akte was in 2004 op ons kantoor vastgelegd hoe groot de vordering van de kinderen was.
  d.d. 24-11-2017

 • Valkuilen bij geld lenen aan kinderen

  Het komt vaker voor dat ouders geld lenen aan de kinderen voor de aanschaf van een woning danwel anderszins. Vaak gaat dit ook om zeer grote bedragen.
  d.d. 17-11-2017

 • Geen groot vermogen, toch een testament gemaakt.

  Ik kreeg een mevrouw op bespreking, haar oude buurvrouw was overleden...
  d.d. 27-10-2017

 • Dat is pech, geld weg! Maar wel aansprakelijk.

  Het komt tegenwoordig regelmatig voor dat in een levenstestament of een andere akte aan iemand een volmacht verleend wordt om namens iemand anders te handelen.
  d.d. 11-09-2017

 • Het nieuwe huwelijksvermogensrecht; oppassen voor de ondernemer

  Nog steeds trouwen de meeste mensen in gemeenschap van goederen, slechts in 30 procent van de huwelijken in Nederland maakt men huwelijkse voorwaarden.
  d.d. 28-08-2017

 • Goed dat er papieren schenkingen waren gedaan

  Onlangs deed zich het volgende voor. Man en vrouw hadden in het verleden enkele grote schenkingen op papier gedaan aan hun kinderen.
  d.d. 22-08-2017

 • Wat te doen met de antieke kast?

  Wat moet er gebeuren als u bepaalde spullen aan bepaalde personen na wil laten, terwijl daarnaast deze mensen niet de rest van het vermogen moeten krijgen?
  d.d. 20-07-2017

 • Nieuwe wetgeving schenking eigen woning

  Vanaf 1 januari 2017 is er nieuwe wetgeving gekomen in verband met de schenking van € 100.000,- vrij van schenkbelasting.
  d.d. 13-07-2017

 • Minimale rente bij schenken op papier

  Wat is een schenking op papier?
  Bij een schenking op papier schenken bijvoorbeeld de ouders aan de kinderen een bepaald bedrag, maar wel met de kanttekening dat de kinderen niet fysiek geld ontvangen.
  d.d. 30-06-2017

 • Testamenten uitleggen, het blijft linke soep

  Als ik mensen vraag of hun testament goed is geregeld, zeggen ze vaak schoorvoetend dat dit geregeld is toen hun kinderen werden geboren. Die kinderen wonen dan inmiddels al op zichzelf en hebben zelf weer kinderen.
  d.d. 06-06-2017

 • Onterfd maar toch beloond

  Enkele jaren geleden deed zich het volgende voor.
  Vader overleed en liet zijn echtgenote en drie dochters na. Vader had één van zijn dochters onterfd...
  d.d. 12-05-2017