Wie regelt welke akte?

Iedereen kent wel de term "kosten koper". Mensen die een huis kopen moeten vaak de kosten van de notaris betalen voor de akte van levering en de inschrijving hiervan in het kadaster.

In de meeste gevallen worden woningen op deze manier overgedragen. Soms is het echter zo, dat niet de koper maar de verkoper de kosten van de notariële leveringsakte, de eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting en de verschuldigde B.T.W. voor zijn rekening neemt.

Indien er sprake is van een nieuwbouwproject wordt er regelmatig verkocht "vrij op naam". Dat houdt in dat de verkoper de hiervoor opgenomen kosten en belastingen voor zijn rekening neemt.

In vrijwel alle gevallen kiest de verkoper (meestal de ondernemer die de woningen gaat bouwen) dan zelf ook een notaris (deze wordt dan de "projectnotaris" genoemd).
De verkoper heeft met de projectnotaris dan afspraken gemaakt over het gehele project en vaak ook een volmacht gedeponeerd bij die notaris zodat de ondernemer niet persoonlijk bij de akte aanwezig hoeft te zijn.

Stel nu dat de projectnotaris niet uw eigen notaris is en u heeft voor de financiering van de te bouwen woning een hypotheek nodig, bent u dan verplicht om hiervoor dan ook naar die projectnotaris te gaan?

Het antwoord hierop is nee, u bent vrij om contact op te nemen met de notaris van uw keuze. Deze notaris kan dan voor u (in overleg met de projectnotaris) de hypotheekakte verzorgen.
Indien gewenst wordt dan vaak ook even gekeken of er andere dingen zijn die geregeld moeten worden, zoals een samenlevingsovereenkomst of testamenten.

Ook komt het voor dat een van de kopers meer eigen geld in de woning investeert dan de andere koper. Iedere notaris kan dan in een akte vastleggen dat bij verkoop van de woning, of als een van de kopers de woning bij het einde van de relatie overneemt, er dan een verrekening plaatsvindt van hetgeen door een van de kopers méér is geïnvesteerd.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag!

Mr. Ramon van Schijndel
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
Telefoon: 0485-573472

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer