Zijn huwelijkse voorwaarden vanaf 1 januari 2018 nog nodig?

Vanaf 1 januari 2018 is het huwelijksgoederenstelsel in Nederland gewijzigd.
Vóór 1 januari 2018 was het zo dat als men ging trouwen en geen huwelijkse voorwaarden had gemaakt, men trouwde in algehele gemeenschap van goederen. Vanaf 1 januari 2018 is het wettelijk stelsel de beperkte gemeenschap van goederen.
Dit betekent dat het vermogen dat men vóór het huwelijk bezat privé blijft; en ook alle schenkingen en erfenissen die men vóór het huwelijk reeds had of tijdens het huwelijk ontvangt privé blijven, dus niet gemeenschappelijk worden. Goederen die men tijdens het huwelijk samen of ieder afzonderlijk verkrijgt zijn gemeenschappelijk. Op zich lijkt dit een heel redelijk stelsel. In de uitvoering is het uiterst ingewikkeld en onduidelijk. Probleem is namelijk dat als mensen gaan scheiden en privé gelden hebben geïnvesteerd in iets dat van hen samen is, dat dan moet worden vastgesteld hoe groot die privé investering is. Want die privé investering mag worden teruggevorderd alvorens de rest van het vermogen wordt verdeeld.
De hoogte van het terug te vorderen bedrag is heel moeilijk vast te stellen.
Alleen als mensen een perfecte boekhouding bijhouden lukt dit.
Onlangs was ik op een cursus over deze nieuwe wettelijke regeling.
De docent adviseerde iedereen met een beetje vermogen die wil gaan trouwen om huwelijkse voorwaarden te maken.
Zeker diegene die ooit een onderneming wil gaan beginnen.

Het nieuwe stelsel is zeer onduidelijk en zal lijden tot veel procedures bij de rechter.
Heldere huwelijkse voorwaarden waarbij elke gemeenschap wordt uitgesloten kunnen dit voorkomen. Huwelijkse voorwaarden worden gemaakt door de notaris. Soms hoor ik dat huwelijkse voorwaarden duur zijn. Een gemiddelde bruiloft kost al snel zo'n € 20.000,-. De kosten van de notaris zijn maar een fractie daarvan. Maar hiermee bespaart u wel veel ellende en kosten in de toekomst.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag.

Mr. Dré Teeuwen

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer

 • Zijn huwelijkse voorwaarden vanaf 1 januari 2018 nog nodig?

  Vanaf 1 januari 2018 is het huwelijksgoederenstelsel in Nederland gewijzigd.
  d.d. 01-04-2019

 • Ook voor jongeren is goed regelen van belang.

  Veel jongeren staan er niet bij stil om zaken goed te regelen als zij gaan trouwen of gaan samenwonen.
  d.d. 25-03-2019

 • Heb maar gezond wantrouwen!

  Onlangs moest de rechter over het navolgende een oordeel geven. Oma was overleden. Volgens het testament waren enkele neven en nichten erfgenaam...
  d.d. 04-03-2019

 • Welke vragen worden een notaris zoal gesteld?

  Op het notariskantoor krijgen wij veel telefoontjes met vragen. Een aantal van die vragen worden hier aan de orde gesteld.
  d.d. 26-02-2019

 • Kleed je niet uit voordat je naar bed gaat !

  Regelmatig merk ik dat ouders schenkingen hebben gedaan aan kinderen en later zelf geld te kort komen. Onlangs had ik een bespreking en hoorde het volgende...
  d.d. 08-02-2019

 • Een erfenis? Een ellende!

  Als het vroeger regende zei mijn oma nog wel eens: "Mooi weer om een erfenis te verdelen!". Inderdaad, mits er iets te verdelen is...
  d.d. 16-01-2019

 • Niet te snel verwerpen

  Onlangs hoorde ik het volgende. Een hoogbejaarde vrouw was overleden. Zij was niet getrouwd, had geen kinderen en had verder weinig contact met de familie.
  d.d. 21-12-2018

 • Gelukkig was er het juiste testament

  Onlangs gebeurde het volgende: Een vrouw kwam te overlijden. Als haar enige erfgenamen liet zij haar man (60 jaar oud) en drie kinderen achter.
  d.d. 07-12-2018

 • Het juiste testament scheelt flink wat belasting!

  Laatst kwamen mensen bij mij aan om eens te laten nakijken of het door hun eerder opgestelde testament nog steeds goed was. Dit is gratis, ook als de testamenten door een andere notaris zijn opgesteld.
  d.d. 23-11-2018

 • Welke notaris kan ik kiezen?

  Als wij een lezing hebben gegeven krijgen we vaker de vraag: moet ik voor het maken van een nieuwe akte naar de notaris waar ik altijd ben geweest?
  d.d. 02-11-2018

 • Ademen of niet ademen, dat is de vraag!

  Er zit een groot verschil tussen een levenstestament en een testament. Dit verschil is het makkelijkste aan te duiden met de titel van dit artikel...
  dd: 05-10-2018

 • Valkuil bij overlijden langstlevende ouder

  Onlangs moest de rechter over het volgende een oordeel geven. Vader was overleden. Enkele jaren na vader overleed moeder. Zij hadden samen vier kinderen...
  d.d. 11-09-2018

 • Manieren van samenleven, welke mogelijkheden zijn er?

  Redelijk vaak wordt mij gevraagd: wat is het verschil tussen een samenlevingsovereenkomst en een huwelijk?
  d.d. 17-08-2018

 • Ik wil alle kinderen gelijk behandelen

  Man en vrouw gehuwd in gemeenschap van goederen hebben drie kinderen. Eén van de kinderen is voornemens een huis te kopen...
  d.d. 27-07-2018

 • Een sprookjesachtig testament!

  Een oom van mij maakt op verjaardagen altijd het flauwe grapje dat hij een sprookjeshuwelijk had, met de heks thuis! Maar soms wordt in testamenten de langstlevende ook echt als een heks behandeld...
  d.d. 29-06-2018