Zijn huwelijkse voorwaarden vanaf 1 januari 2018 nog nodig?

Vanaf 1 januari 2018 is het huwelijksgoederenstelsel in Nederland gewijzigd.
Vóór 1 januari 2018 was het zo dat als men ging trouwen en geen huwelijkse voorwaarden had gemaakt, men trouwde in algehele gemeenschap van goederen. Vanaf 1 januari 2018 is het wettelijk stelsel de beperkte gemeenschap van goederen.
Dit betekent dat het vermogen dat men vóór het huwelijk bezat privé blijft; en ook alle schenkingen en erfenissen die men vóór het huwelijk reeds had of tijdens het huwelijk ontvangt privé blijven, dus niet gemeenschappelijk worden. Goederen die men tijdens het huwelijk samen of ieder afzonderlijk verkrijgt zijn gemeenschappelijk. Op zich lijkt dit een heel redelijk stelsel. In de uitvoering is het uiterst ingewikkeld en onduidelijk. Probleem is namelijk dat als mensen gaan scheiden en privé gelden hebben geïnvesteerd in iets dat van hen samen is, dat dan moet worden vastgesteld hoe groot die privé investering is. Want die privé investering mag worden teruggevorderd alvorens de rest van het vermogen wordt verdeeld.
De hoogte van het terug te vorderen bedrag is heel moeilijk vast te stellen.
Alleen als mensen een perfecte boekhouding bijhouden lukt dit.
Onlangs was ik op een cursus over deze nieuwe wettelijke regeling.
De docent adviseerde iedereen met een beetje vermogen die wil gaan trouwen om huwelijkse voorwaarden te maken.
Zeker diegene die ooit een onderneming wil gaan beginnen.

Het nieuwe stelsel is zeer onduidelijk en zal lijden tot veel procedures bij de rechter.
Heldere huwelijkse voorwaarden waarbij elke gemeenschap wordt uitgesloten kunnen dit voorkomen. Huwelijkse voorwaarden worden gemaakt door de notaris. Soms hoor ik dat huwelijkse voorwaarden duur zijn. Een gemiddelde bruiloft kost al snel zo'n € 20.000,-. De kosten van de notaris zijn maar een fractie daarvan. Maar hiermee bespaart u wel veel ellende en kosten in de toekomst.

Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag.

Mr. Dré Teeuwen

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer