Familierecht

Inleiding

Het rechtsgebied familierecht is het gebied waar iedereen mee te maken krijgt.
Geboorte, samenleven, huwelijk en overlijden zijn allemaal gebeurtenissen waar de wet gevolgen aan verbindt.

Geboorte

Wanneer een kind wordt geboren is het van belang zelf een persoon, bij testament, aan te wijzen die het kind opvoedt en verzorgt als de beide ouders er niet meer zijn, zulks ter voorkoming dat de kantonrechter een regeling treft.

Overlijden

Veel mensen menen sinds 2003 (het jaar waarin het nieuwe erfrecht in werking trad) dat je geen testamenten meer hoeft op te stellen omdat alles toch al in de wet geregeld is. Dit is echter zeker niet het geval.

Degene die getrouwd is, kan belang hebben bij een testament dat op maat is gemaakt. Voor gehuwden spelen vaak belastinggevolgen mee om een testament te maken. Vaak kan door het opstellen van een testament namelijk het te betalen successierecht worden verminderd.

Er wordt in het erfrecht ook geen rekening gehouden met samenwoners. Komt één van de partners te overlijden, dan is niet de ander erfgenaam, maar de ouders, broers en zussen etc. (de bloedverwanten) van de overleden partner. Woont u samen en wilt u dat uw partner van u erft, dan kunt u zelf een regeling treffen in een testament.

Velen willen dat alleen hun eigen kinderen erven en dat het geërfde niet bij echtscheiding gedeeld hoeft te worden, dat kan bij testament geregeld worden.

Toets uw eigen testament een keer per 5 jaar of als uw persoonlijke situatie verandert, of laat het door ons toetsen.

Samenlevingsovereenkomst

Naast een testament is voor samenwoners een samenlevingsovereenkomst wellicht van belang voor het zekerstellen van het partnerpensioen en dat de langstlevende in de woning kan blijven wonen en "in de spulletjes" kan blijven. Maar ook om er voor zorg te dragen dat eventueel aanwezige kinderen hun erfdeel niet direct kunnen opeisen.

Huwelijks-voorwaarden

Staat u op het punt om te gaan trouwen, denk dan ook aan het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Dit is met name van belang indien u een onderneming heeft, wanneer u voor de tweede maal gaat trouwen, of als u het van de familie afkomstige vermogen wilt veiligstellen. Ook kunt u een keuze voor het Nederlandse recht maken om problemen te voorkomen wanneer u niet dezelfde nationaliteit heeft.

Met wijziging van uw akte van huwelijkse voorwaarden kunt u fiscale voordelen behalen. Wij toetsen deze graag voor u en geven u daarbij advies.

Verklaring van erfrecht

Na een overlijden vragen banken veelal om een verklaring van erfrecht. Dit is een verklaring, welke alleen door een notaris kan worden afgegeven. In de verklaring van erfrecht wordt vermeld wie de erfgenamen zijn en wie door de Notaris Teeuwenerfgenamen gemachtigd is om namens de erfgenamen alles te regelen en zorg te dragen voor de verdeling. Nadat de verklaring van erfrecht is afgegeven kan de gemachtigde dus over de bankrekeningen beschikken en de benodigde betalingen doen.

Het is altijd verstandig om na een overlijden informatie in te winnen bij de notaris over de erfrechtelijke gevolgen.

Wilsonbekwaamheid

Als iemand wilsonbekwaam wordt, bijvoorbeeld als gevolg van een ziekte (dementie) of een plotseling ongeval (coma, hersenbloeding), kan dit tot veel problemen leiden. Op het moment dat iemand zijn wil niet meer kan uiten kan deze persoon ook geen rechtshandelingen meer verrichten, zoals het verkopen van een woning of het aanvaarden van een nalatenschap. Er moet dan door de rechter een bewindvoerder benoemd worden die namens deze persoon zal optreden.

U kunt echter ook vooraf in een 'levenstestament' regelen wie uw belangen behartigt in het geval u dat zelf niet meer kunt. In deze akte kunt u zelf aangeven wie uw financiële zaken gaat regelen en uw persoonlijke wensen vastleggen.
(zie ook: Uit onze brochure: het levenstestament)

Ook kunt u aangeven wie beslissingen neemt over uw verzorging en uw medische behandeling. U kunt vermelden in welke gevallen u geen medische behandeling meer wilt en u kunt vastleggen of op u ook euthanasie toegepast mag worden.