Ondernemingsrecht

Er bestaan 2 soorten rechtsvormen:

♦ organisatievormen met rechtspersoonlijkheid, bijvoorbeeld een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

♦ organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid bijvoorbeeld een maatschap of een vennootschap onder firma.

Van delen naar een passend geheel

- Op de juiste plaats voor een passend resultaat -
(Bron: doek medewerkers, "Fantastisch geheel")

Besloten Vennootschappen (met rechtspersoonlijkheid)

Als u een ondernemer bent, kan het interessant zijn om een B.V. op te richten. In de statuten van de vennootschap staan de spelregels waaraan de aandeelhouders zich moeten houden. Houdt u zich aan de spelregels, dan houdt u de persoonlijke aansprakelijkheid voor schulden buiten de deur. Overige afspraken tussen aandeelhouders leggen wij ook graag voor u vast, en zorgen voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Herstructureringen

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij de uitbouw van uw structuur door middel van het creëren van een holdingstructuur, het verzorgen van fusies en splitsingen en de uitgifte van aandelenkapitaal.
Veelal in overleg met uw fiscalist en accountant zal de nieuwe structuur worden besproken en uitgewerkt.

Opvolgingen binnen het familiebedrijf

Onderwerpen die hierbij aan de orde komen raken ook het familierecht. Aandachtspunten zijn onder andere:

  • schenkingen;
  • holdingstructuur;
  • stichting administratiekantoor;
  • financiering overname;
  • fiscale faciliteiten;
  • toetsing van huwelijkse voorwaarden en testament.

Stichtingen

Vanouds zijn stichtingen voor allerlei goede doelen opgericht en dat kan alleen bij notariële akte. De stichting kent uitsluitend bestuursleden en wijkt dan ook in dit opzicht sterk af van de vereniging. Tegenwoordig treft men stichtingen niet alleen aan voor charitatieve doeleinden, maar ook op maatschappelijk vlak. In de oprichtingsakte moeten de statuten van de stichting worden opgenomen.
Omdat de wetgever een aantal minimum eisen aan de statuten stelt is de notaris de aangewezen persoon om u te adviseren en zorg te dragen voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Vereniging

Bij het oprichten van een vereniging kunt u kiezen: wel of niet bij notariële akte?
Uw keuze heeft gevolgen voor de rechtsbevoegdheid van de vereniging en de aansprakelijkheid van de bestuurder. In de notariële akte wordt onder meer opgenomen:

- de naam en de plaats van vestiging;
- het doel;
- de verplichtingen van leden;
- de wijze van bijeenroeping van de leden;
- benoeming en ontslag van de bestuurders;
- de wijze van besluitvorming.

Ook dragen wij zorg voor de
inschrijving van de vereniging zowel als van de bestuursleden bij de Kamer van Koophandel.