Nieuwsbrieven

Notaris Teeuwen

 

Met regelmaat schrijven wij een nieuwsbrief om u te informeren over actuele notariële feiten en ontwikkelingen.
Vrijblijvend abonneren op deze nieuwsbrief kan door in de rechterkolom van deze website uw e-mailadres in te vullen onder het kopje "Aanvraag Nieuwsbrief". Zo blijft u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen.

 

Hieronder een overzicht van de nieuwsbrieven die inmiddels gepubliceerd zijn.

Door: Notaris Boxmeer

 

 • Is kindsdeel opeisbaar als ouders hertrouwen?

  Onlangs moest de Rechtbank oordelen over de volgende casus.
  Vader was overleden met achterlating van moeder en kinderen. Moeder gaat hertrouwen zonder huwelijkse voorwaarden te maken.
  De kinderen eisen vaders deel op.
  d.d. 18-03-2014

 • Afstorting pensioen in het kader van echtscheiding

  Onlangs moest het Gerechtshof Den Haag oordelen over de navolgende casus.
  Een man had in zijn BV een pensioenvoorziening opgenomen bestemd voor de pensioenen van hem en zijn echtgenote.
  In 2009 werd de echtscheiding tussen man en vrouw uitgesproken.
  d.d. 06-03-2014

 • Vaderschap is niet weg te branden

  Onlangs heeft de rechter over een bijzondere zaak geoordeeld.
  Een man, hierna te noemen "Y", was overleden en vervolgens gecremeerd.
  Een andere man (laten we hem "X" noemen), stelde dat Y zijn vader was.Hij wilde zijn DNA met het DNA van Y laten vergelijken. Probleem was, dat Y was gecremeerd.
  d.d. 24-02-2014

 • Ex-partner en nalatenschap

  Als mensen op mijn kantoor komen in verband met de verdeling van de echtelijke woning na echtscheiding, is men verwonderd als ik vertel dat de ex-partner mogelijk nog iets krijgt uit de nalatenschap van de ander.
  d.d. 17-02-2014

 • Ontslag executeur

  Zoals u wellicht bekend is, wordt in een testament vaak een executeur benoemd om de nalatenschap af te wikkelen. Vóór 2003 noemde men deze persoon de "executeur-testamentair".
  d.d. 13-01-2014

 • Schriftelijke vastlegging voorkomt problemen

  Een man en vrouw waren buiten gemeenschap van goederen getrouwd en hadden afgesproken dat bij echtscheiding tussen hen zou worden afgerekend alsof ze in gemeenschap van goederen waren getrouwd.
  d.d. 03-01-2014

 • Als het om geld gaat...... !

  Onlangs moest de rechter oordelen over het volgende.
  Tante had zogenaamde vasculaire dementie en kon op grond daarvan haar wil niet meer bepalen. De neven en nichten zorgden ervoor dat tante steeds afhankelijker van hen werd.
  d.d. 24-12-2013

 • Had nou maar een levenstestament gemaakt

  Onlangs oordeelde een kantonrechter over de volgende casus.
  Moeder was dement en op verzoek van de kinderen werden de goederen van moeder door de kantonrechter onder bewind gesteld.
  d.d. 26-11-2013

 • Schenking € 100.000,= nog dit jaar?
 • Ook huwelijkse voorwaarden na aanneming wetsvoorstel?

  Onlangs heeft u in de media kunnen vernemen dat een voorstel is gedaan om het huwelijksgoederenrecht te wijzigen.
  d.d. 19-11-2013

 • Samenwoners, met of zonder kinderen, regel toch alles goed!

  Onlangs stonden wij op de Maasvallei Wonen Beurs in Cuijk. Wat ons weer opviel, is dat nog al wat mensen denken hun zaken goed geregeld te hebben of zelfs helemaal niets hebben geregeld.
  d.d. 21-10-2013

 • Tot € 100.000,= vrij van schenkbelasting!

  Prinsjesdag: Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is de schenkingsvrijstelling voor de aankoop van een woning verhoogd.
  Wat is nieuw?
  d.d. 30-09-2013

 • Al is de leugen nog zo snel...

  Het komt bij verstoorde familieverhoudingen regelmatig voor dat bij overlijden "vergeten" wordt om eerlijk te vertellen wat er in de nalatenschap zit. De wet heeft hier een oplossing voor gevonden
  d.d. 24-09-2013

 • Ouders lenen geld aan kind. Wanneer krijgen zij dat terug?

  Bij de regeling van de financiering van de woning kan het gebeuren dat een (aanvullende) financiering nodig is van de ouders. Als er niets op papier wordt gezet en als alles goed blijft gaan is er niets aan de hand...
  d.d. 11-09-2013

 • Maandelijkse column

  Vanaf eind augustus verschijnt er maandelijks een column in de Maas- en Niersbode over actuele onderwerpen die betrekking hebben op het notariaat, geschreven door Dré Teeuwen, notaris te Boxmeer.
  d.d. 27-08-2013

Pages