Nieuwsbrieven

Notaris Teeuwen

 

Met regelmaat schrijven wij een nieuwsbrief om u te informeren over actuele notariële feiten en ontwikkelingen.
Vrijblijvend abonneren op deze nieuwsbrief kan door in de rechterkolom van deze website uw e-mailadres in te vullen onder het kopje "Aanvraag Nieuwsbrief". Zo blijft u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen.

 

Hieronder een overzicht van de nieuwsbrieven die inmiddels gepubliceerd zijn.

Door: Notaris Boxmeer

 

 • HELP IK ERF

  Bij thuiskomst ligt een envelop van een notariskantoor op de mat. Met een glimlach zie je dat je erfgenaam bent van een onbekende oudtante. Maar is de glimlach eigenlijk wel terecht?
  d.d. 23-08-2013

 • De man van mijn moeder is toch niet mijn vader!

  Een vrouw is geboren in 1966. Haar moeder was toen getrouwd met X. Na het overlijden van X slaagt de vrouw in de ontkenning van het vaderschap van X.
  Daarna gaat de vrouw naar de rechtbank met een verzoek.
  d.d. 09-08-2013

 • Fiscaal voordeel en voorkomen van problemen na overlijden

  Man en vrouw waren getrouwd buiten gemeenschap van goederen en hadden twee kinderen.
  De man had een woning met een waarde van €600.000,-. Er was verder geen vermogen. Kortom het vermogen zat geheel in de stenen.
  d.d. 02-08-2013

 • Ook als het vermogen beperkt is, is het zinvol een testament te maken

  Onlangs deed zich het volgende voor. Een vrouw woonde ongehuwd samen met een partner in een huis dat was gehuurd door de vrouw. De vrouw had een kind uit een eerdere relatie.
  d.d. 24-06-2013

 • Verkoop van een bedrijfswoning

  Regelmatig komt het voor dat een bedrijfs-/dienstwoning verkocht wordt als woonhuis waar iedereen kan gaan wonen. Dit kan problemen opleveren.
  d.d. 04-06-2013

 • Erfgenaam moet iedere gewenste inzage geven aan onterfd kind

  Het probleem in de praktijk voor het onterfde kind is vaak om de nodige informatie te ontvangen van de erfgenamen om de grootte van de nalatenschap en de daarmee verband houdende legitieme te berekenen.
  d.d. 13-05-2013

 • Opvorderen erfdeel en AWBZ

  De nieuwe regeling van de AWBZ met ingang van 1 januari jl. heeft inmiddels tot zeer veel bezorgde reacties geleid.
  d.d. 16-04-2013

 • Interen vermogen

  Sedert 1 januari is de AWBZ gewijzigd. Hoe kunt u voorkomen dat u een hoge eigen bijdrage moet betalen wanneer u wordt opgenomen in een verzorgingshuis.
  d.d. 19-03-2013

 • Gedwongen verkoop binnen relatie

  Onlangs deed de rechter hierover een uitspraak die zeker in de huidige tijd actueel is.
  d.d. 05-02-2013

 • De koude kant krijgt niks

  Als ik dit op een lezing vertel, dan snappen de meeste mensen wel wat ik bedoel. De aangetrouwden moeten bij echtscheiding niets krijgen.
  Toen ik nog advocaat was maakte ik het volgende mee.
  d.d. 08-01-2013

 • Grote schenking aan kinderen

  Een ouder mag eenmalig aan een kind tussen de 18 en de 35 jaar een grote belastingvrije schenking doen. De leeftijd wordt vanaf 1 januari 2013 verhoogd naar 40 jaar.
  d.d. 11-12-2012

 • Het kan vreemd gaan

  Onlangs oordeelde de rechter over een geval waarbij één van de partijen niet eerlijk was geweest.
  Wat was het geval?
  d.d. 01-11-2012

 • Een nalatenschap zomaar aanvaarden?

  Indien u de nalatenschap zomaar aanvaardt, dan aanvaardt u niet alleen de lusten maar ook de lasten.
  d.d. 05-10-2012

 • Wat staat er in een levenstestament?

  Het verschil tussen een levenstestament en een gewoon testament is dat in een gewoon testament u zaken regelt die gelden als u overleden bent en in een levenstestament zaken regelt die bij leven, dus direct, werken.
  d.d. 02-10-2012

 • Laat uw testament regelmatig controleren

  Onlangs heeft de rechter weer een uitspraak gedaan waaruit blijkt hoe belangrijk het is dat uw testament is aangepast aan uw huidige situatie.
  d.d. sept 2012

Pages