Nieuwsbrieven

Notaris Teeuwen

 

Met regelmaat schrijf ik een nieuwsbrief om u te informeren over actuele notariële feiten en ontwikkelingen.
Vrijblijvend abonneren op deze nieuwsbrief kan door in de rechterkolom van deze website uw e-mailadres in te vullen onder het kopje "Aanvraag Nieuwsbrief". Zo blijft u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen.

 

Hieronder een overzicht van de nieuwsbrieven die inmiddels gepubliceerd zijn.

Door: Notaris Boxmeer

 

 • Wie kan nieuwe WOZ-beschikking aanvragen?

  Regelmatig komen er vragen over de WOZ-waarde in het kader van de erfbelasting. Lees er hier meer over.
  d.d. 16-02-2015

 • Het is niet alles goud (meer) wat er blinkt

  In het verleden was de zogeheten "gouden handdruk" populair bij een ontslag. Door een belastingherziening is dit inmiddels niet meer zo eenvoudig.
  d.d. 16-02-2015

 • Wat (niet) te doen bij schulden in een nalatenschap?

  Indien men is benoemd tot erfgenaam kan achteraf wel eens blijken dat er meer schulden dan bezittingen zijn. Let op, als u erfgenaam bent in een nalatenschap.

 • Door verjaring eigenaar van grond?

  Een gemeente wilde een nieuwe riolering aanleggen in stroken grond, eigendom van de gemeente, aansluitend aan de percelen eigendom van omwonenden. Eén van de omwonenden deed een beroep op verjaring.

 • Verdeling woning die "onder water" staat na echtscheiding

  Onlangs moest de rechter over het volgende een uitspraak doen waardoor een schijnbaar onoplosbaar probleem werd opgelost.

 • Wie is eigenaar van de grond?

  Het komt vaker voor dat mensen aan elkaar grond in gebruik geven. Spreek dan goed af dat dit ook alleen maar gebruik is. Spreekt u niets af, dan kan de ander later zeggen dat hij door verjaring eigenaar is geworden.

 • 2014 ~ 2015

  Wij wensen u sfeervolle kerstdagen en hopen van harte dat 2015 u veel goeds mag brengen.

 • Goed dat er een levenstestament was

  Een voorbeeld hoe op een eenvoudige manier vermogen kan worden overgeheveld.
  d.d. 15-12-2014

 • Vrijstelling erfbelasting voor vastgoedbedrijf in BV

  Bij de vererving of schenking van bedrijfsvermogen kan een vrijstelling voor erf- en schenkbelasting van toepassing zijn. Wat zijn de voorwaarden?
  d.d. 28-11-2014

 • Ik voel nattigheid!

  In het Nederlandse recht is het zo dat, wanneer na een echtscheiding de ene partner alimentatie moet betalen voor de andere partner, deze verplichting tot betaling van alimentatie eindigt indien die andere partner met iemand anders gaat samenwonen als ware hij/zij gehuwd.
  d.d. 24-11-2014

 • Opgepast bij zittenblijvers!

  Bij stichtingen of verenigingen wordt meestal gewerkt met een zogeheten 'rooster van aftreden'. Hierbij blijven bestuurders voor een periode van 3 of 4 jaar in functie, treden dan af en worden vervolgens vaak weer herbenoemd. Zo blijven zij langere tijd bij de stichting betrokken.
  Door een recente uitspraak van de Rechtbank moeten verenigingen en stichtingen hierbij tegenwoordig echter oppassen.
  d.d. 17-11-2014

 • Kun je een kind onterven?

  Tegenwoordig komt onterven van een kind steeds vaker voor. Oorzaak het toenemend aantal echtscheidingen waarna steeds vaker de contacten tussen ouders en kinderen verslechteren. Dit kan er dan toe leiden dat een ouder een kind onterft.
  Wat zijn de gevolgen van een onterving van het kind?
  d.d. 13-11-2014

 • Wie zal dat betalen?

  Velen zijn verbaasd als bij het overlijden van één van de echtelieden de ander belasting moet betalen over de erfdelen van de kinderen.
  d.d. 04-11-2014

 • Houd de rijdende rechter buiten de deur!

  Toen ik nog advocaat was heb ik een keer de volgende procedure gevoerd.
  Twee buren, A en B, hadden een gezamenlijke oprit in eigendom. De grens tussen de beide percelen liep schuin over de oprit....
  d.d. 28-10-2014

 • Verruimde schenking voor kluswoning; kan dat?

  Onlangs werd in de media bekend gemaakt dat de schenking tot € 100.000,00 ook geldt voor de verbouwing van een woning die iemand pas de komende 2 jaar, dus ná 2014, in eigendom gaat verkrijgen.
  De belastingdienst denkt hier echter anders over.
  d.d. 23-10-2014

Pagina's