Nieuwsbrieven

Notaris Teeuwen

 

Met regelmaat schrijven wij een nieuwsbrief om u te informeren over actuele notariële feiten en ontwikkelingen.
Vrijblijvend abonneren op deze nieuwsbrief kan door in de rechterkolom van deze website uw e-mailadres in te vullen onder het kopje "Aanvraag Nieuwsbrief". Zo blijft u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen.

 

Hieronder een overzicht van de nieuwsbrieven die inmiddels gepubliceerd zijn.

Door: Notaris Boxmeer

 

 • Onterfd maar toch beloond

  Enkele jaren geleden deed zich het volgende voor.
  Vader overleed en liet zijn echtgenote en drie dochters na. Vader had één van zijn dochters onterfd...
  d.d. 12-05-2017

 • Tel uit je winst

  Enkele jaren geleden had ik een afspraak met man en vrouw. Zij hadden drie kinderen. Tijdens het gesprek deelden zij mij mede dat zij een woning met een zeer grote tuin hadden...
  d.d. 28/04/2017

 • Al is de leugen nog zo snel ….. de consequenties komen toch wel!

  Een dame op leeftijd had haar dochter een volmacht gegeven. Met behulp van deze volmacht kon zij ook beschikken over de Luxemburgse bankrekening van haar moeder.
  De dame had ook nog een zoon, maar die is in de volmacht niet genoemd...
  d.d. 14-04-2017

 • Gevolgen overlijden tijdens echtscheidingsprocedure

  Zolang mensen nog getrouwd zijn, zijn zij volgens de wet elkaars erfgenaam. Pas als de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand is het huwelijk geëindigd. Dit betekent, dat als er geen testament is, de echtelieden nog van elkaar erven.
  d.d. 27-03-2017

 • Ga je samenwonen, regel dan ook de erfenis

  Indien iemand wil dat na zijn/haar overlijden, een ander erft dan de erfgenamen volgens de wet, moet men daarvoor een testament maken. Partners die samenwonen zijn volgens de wet niet elkaars erfgenaam.
  d.d. 17-03-2017

 • Help, ik erf!

  Iedereen droomt er wel eens stiekem van. Plotseling ben je erfgenaam van een verre tante met een flinke bankrekening. Een prettige gedachte, helaas is de praktijk weerbarstiger.
  d.d. 01-03-2017

 • Pas op met het aanvaarden van een nalatenschap

  In de praktijk ben ik in korte tijd enkele gevallen tegengekomen waarbij ouders borg stonden voor schulden van de kinderen. Wat was het geval?
  d.d. 09-02-2017

 • Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament?

  Veel mensen realiseren zich niet dat een levenstestament iets anders is dan een testament. Nu begrijp ik ook wel dat deze woorden verwarrend zijn.Wat is nu het verschil?
  d.d. 09-01-2017

 • Huwelijk met houdbaarheidsdatum?

  Onlangs las ik een artikel van een professor uit Maastricht met als thema: tot de dood ons scheidt? Een pleidooi voor een tijdelijk huwelijk.
  d.d. 23-12-2016

 • Hoe voorkomen dat eigen bijdrage Wet langdurige zorg verschuldigd is

  Onlangs had ik een gesprek met cliënten over het volgende.
  Vader was weduwnaar en had vijf kinderen. Vader had een eigen woning en verder nog een klein beetje spaargeld. Vader moest worden opgenomen in een verzorgingshuis.
  d.d. 09-12-2016

 • Kwaliteit maakt het verschil

  Onlangs had ik een bespreking over het volgende. Een man, vrijgezel, geen kinderen, wilde een testament maken.
  d.d. 04-11-2016

 • AirBNB, Leuk maar misschien ook link!

  Het is inmiddels al helemaal ingeburgerd, AirBNB. Iemand verhuurt zijn huis aan een ander voor een bepaalde korte periode. De aspirant-verhuurder moet alleen wel oppassen.
  d.d. 07-10-2016

 • Als hadden komt is hebben te laat !

  Onlangs was ik op een feestje en werd ik aangesproken door iemand met het volgende.
  Zijn ouders waren beiden dementerend. Hij was samen met de ouders naar de notaris gegaan.
  d.d. 19-09-2016

 • Een echt boterbriefje of een notarieel boterbriefje?

  Op hoeveel manieren kun je in Nederland samenleven? Het zijn er officieel vier.
  d.d. 24-08-2016

 • Fiscale en andere voordelen te behalen met het juiste testament.

  Mogelijkheden om fiscale en andere voordelen te behalen met het juiste testament.
  d.d. 23-08-2016

Pages