Nieuwsbrieven

Notaris Teeuwen

 

Met regelmaat schrijf ik een nieuwsbrief om u te informeren over actuele notariële feiten en ontwikkelingen.
Vrijblijvend abonneren op deze nieuwsbrief kan door in de rechterkolom van deze website uw e-mailadres in te vullen onder het kopje "Aanvraag Nieuwsbrief". Zo blijft u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen.

 

Hieronder een overzicht van de nieuwsbrieven die inmiddels gepubliceerd zijn.

Door: Notaris Boxmeer

 

 • Pas op bij het aanvaarden van een nalatenschap!

  Meneer Y beheerde al jarenlang het vermogen van meneer X. Toen Y plotseling overleed, ontdekte X dat er ten onrechte door Y in het verleden een bedrag ad € 350.000,- was opgenomen van de rekening van X. Hij voelde zich bestolen en eiste zijn geld terug.
  d.d. 19-10-2015

 • De romantische wereldreis moest toch terugbetaald worden!

  A en B waren getrouwd in gemeenschap van goederen. A erfde van zijn ouders een bedrag van € 100.000,00. Ze besloten van het geld te genieten door samen onder andere een wereldreis te maken...
  d.d. 12-10-2015

 • Kinderen helpen is mooi, maar ……!

  Bij een echtscheiding danwel bij het beëindigen van een samenwoning moet de woning tussen partijen verdeeld worden of verkocht worden aan derden. Vaak is het zo dat dan de woning moet worden verkocht omdat geen van de partners in staat is om de lening alleen af te lossen.
  21-09-2015

 • Een mythe ontkracht!

  Regelmatig wordt mij gevraagd of dat nu spannend is om zo'n testament voor te lezen als iemand is overleden. Mijn antwoord is dan altijd een beetje teleurstellend voor de persoon in kwestie.
  d.d. 07-09-2015

 • Hoe vererft mijn buitenlandse (vakantie-)woning?

  Bij vererving van een woning in het buitenland krijgen we ook te maken met het erfrecht van een ander land.
  Tot voor kort kon dit de nodige problemen opleveren.
  24-08-2015

 • Wet Langdurige Zorg

  De WLZ houdt onder andere in dat bij opname in een verzorgingshuis het box 3 vermogen (spaargeld, effecten en onroerende zaken, behalve de eigen woning) meegenomen worden voor de bepaling van de hoogte van de te betalen eigen bijdrage. Een van de mogelijkheden om box 3 vermogen over te hevelen is het doen van een 'papieren schenking'.
  10-08-2015

 • Een DGA kan ook wegvallen, wat dan?

  Wanneer iemand overlijdt, levert dat de nabestaanden vaak al genoeg problemen op. Als de overledene echter de Directeur Groot Aandeelhouder (de DGA) van een B.V. is, komen er nog extra complicaties om de hoek kijken.
  d.d. 27-03-2015

 • De vennootschap onder firma failliet, maar de vennoten zelf misschien niet

  Heel lang was het zo dat wanneer een vennootschap onder firma ( v.o.f.) failliet ging, de vennoten/automatisch ook failliet gingen. Op 6 februari van dit jaar heeft de Hoge Raad bepaald dat een faillissement van een v.o.f. niet direct hoeft te betekenen dat de vennoten ook failliet gaan.
  d.d. 20-07-2015

 • Erven de partners van uw kinderen ook van u?

  Stel uw kind overlijdt vóór u, zonder achterlating van afstammelingen, dan erft de partner van uw kind niet automatisch van u.
  13-07-2015

 • Wel of niet meer samenwonen, een grijs gebied!

  Natuurlijk gaat men er van uit dat men voor altijd bij elkaar blijft. Helaas lukt dat bij veel mensen niet altijd ondanks alle goede bedoelingen. Bij gehuwden zorgt een echtscheiding ervoor dat partijen officieel niet meer bij elkaar horen. Maar hoe zit dat bij ongehuwd samenwonenden?
  d.d. 06-07-2015

 • Kapitaal ophalen door kapitaal te verminderen

  Vroeger moest iemand die een B.V. wilde oprichten minimaal €18.000,-- storten in de op te richten B.V., tegenwoordig volstaat ieder kapitaal, zelfs €0,01. De oprichters die vroeger € 18.000,-- in hun B.V. hebben gestort, vragen mij nu regelmatig of dit kapitaal misschien wat lager mag worden.
  d.d. 15-06-2015

 • Vordering tot verdeling van pensioenrechten kan niet verjaren

  Onlangs heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten die bij de echtscheiding niet waren verdeeld.
  d.d. 01-06-2015

 • Waar moet u op letten als u een appartement koopt?

  Het kopen van een appartement is net iets anders dan het kopen van een woning. Indien u een woning koopt, koopt u de grond en alles wat verbonden is met de grond.  Als u een appartement koopt, koopt u in feite een onverdeeld aandeel in het gebouw en de grond.
  d.d. 29-05-2015

 • Jammer dat er geen levenstestament was

  Hou de regie in eigen hand.
  Bepaal zelf wie voor u alles regelt indien u zelf wegens wilsonbekwaamheid daartoe niet in staat bent.
  d.d. 22-05-2015

 • Kan mijn ex aan het geld van mijn minderjarige kinderen?

  Stel, man en vrouw hebben 2 minderjarige kinderen. Man en vrouw gaan scheiden. Man overlijdt en de kinderen erven het gehele vermogen.
  Kan de ex-partner dan aan het geld van de kinderen komen?
  d.d. 20-04-2015

Pages