Nieuwsbrieven

Notaris Teeuwen

 

Met regelmaat schrijven wij een nieuwsbrief om u te informeren over actuele notariële feiten en ontwikkelingen.
Vrijblijvend abonneren op deze nieuwsbrief kan door in de rechterkolom van deze website uw e-mailadres in te vullen onder het kopje "Aanvraag Nieuwsbrief". Zo blijft u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen.

 

Hieronder een overzicht van de nieuwsbrieven die inmiddels gepubliceerd zijn.

Door: Notaris Boxmeer

 

 • Liefde is: een lot uit de loterij trekken

  Per 1 januari 2012 is het Nederlandse huwelijksgoederenrecht op enkele punten gewijzigd.
  Een van de wijzigingen houdt in dat zodra een verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de griffie van de rechtbank, de huwelijksgoederen- gemeenschap meteen is ontbonden.
  d.d. 29-07-2016

 • Wie betaalt de kosten van begrafenis of crematie?

  Regelmatig bestaat onduidelijkheid over het antwoord op de vraag wie uiteindelijk de kosten van de uitvaart moet betalen
  Hoe zit dit nu eigenlijk?
  d..d. 15-07-2016

 • Doodgaan is al duur genoeg

  U heeft die kreet vast wel eens een keer gehoord: "twee dingen zijn zeker in het leven: de dood en belastingen!".
  Dat klopt, maar soms komen die twee dingen zelfs samen.
  d.d. 01-07-2016

 • Burenruzie vanwege hinderlijke boom!

  Onlangs las ik een uitspraak over het volgende. A en B waren buren. Op het perceel van B stonden hoge bomen. A vond dat hij door deze hoge bomen minder lichtinval op zijn perceel kreeg en dat er derhalve sprake was van onrechtmatige hinder.
  d.d. 10-06-2016

 • De weg was lang, de weg was krom. Nooit kwam Berend Botje weer om!

  Kent u nog dat oude kinderrijmpje van Berend Botje die uit varen ging?
  Dat moet Berend Botje natuurlijk zelf weten, maar als vervolgens diezelfde meneer Botje erfgenaam is in een nalatenschap en onvindbaar is, kan dat toch knap lastig zijn.
  d.d. 13-05-2016

 • Wie krijgt de levensverzekeringsuitkering

  Onlangs moest de rechter oordelen over het volgende:
  M is overleden. M had een testament gemaakt waarin hij zijn partner V had benoemd tot enig erfgename. M had met V bovendien een samenlevingsovereenkomst gesloten; hij was derhalve niet met haar gehuwd.
  M had zijn twee kinderen onterfd.
  d.d. 29-04-2016

 • Gelukkig was er een levenstestament

  Onlangs deed zich het volgende voor:
  Man, ondernemer, had een vermogen bestaande uit: woning, bedrijfsgebouwen en grond. Hij maakte een levenstestament. Enkele maanden later kreeg hij een hersenbloeding waardoor hij niet meer in staat was om zelfstandig zijn zaken te regelen.
  d.d. 21-04-2016

 • Pas op met al te snel aanvaarden!

  Als het vroeger regende zei mijn oma wel eens: "mooi weer om een erfenis te verdelen!" .....maar er moet dan wel iets zijn om te verdelen.
  d.d. 25-03-2016

 • Nu betalen later besparen

  De langstlevende echtgenoot verkrijgt álle bezittingen van de overledene en krijgt verder een schuld aan ieder van de kinderen. Hoe groot is deze schuld?
  d.d. 18-03-2016

 • Onverdeeld laten woning na echtscheiding. Kan dat?

  Het komt regelmatig voor dat mensen gaan scheiden en dat een woning moet worden verkocht of tussen de echtelieden/samenwoners moet worden verdeeld...
  d.d. 07-03-2016

 • Er staat een fout in de akte!

  Soms belt een cliënt ons kantoor om te melden dat er een fout in de akte staat....
  d.d. 05-02-2016

 • Eerlijkheid duurt toch het langst!

  Onlangs moest de rechter oordelen over het volgende: X is samen met zijn broer en zus erfgenaam van hun moeder. Tot de nalatenschap behoorden onder andere twee rekeningen bij een buitenlandse bank. De broer en zus hadden het bestaan van die bankrekeningen tegenover X verzwegen. Wat vond de rechtbank?
  15-01-2016

 • Overdragen eigen woning vóór of ná de jaarwisseling?

  Een woning (ver)kopen voor of na de jaarwisseling? Wat is wijsheid, fiscaal gezien.
  d.d. 27-11-2015

 • Bezwaar tegen te lage WOZ-waarde mogelijk

  Sinds 1 oktober 2015 is het mogelijk om bezwaar te maken tegen een te lage WOZ-waarde. Voordien was dat niet mogelijk. Waarom willen mensen nu bezwaar maken tegen een te lage WOZ-waarde?
  d.d. 23-11-2015

 • Het stiefkinderengevaar

  Iedereen kent wel de sprookjes van vroeger met de karakteristieke boze stiefmoeder. In de echte wereld (en daarmee dus ook in de notariële praktijk) kunnen stiefkinderen echter ook voor problemen zorgen.
  d.d. 17-11.2015

Pages