Voorwaarden

1. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. Eigenaar van de website op notaristeeuwen.nl is Notariskantoor Teeuwen B.V. (hierna: “Notariskantoor Teeuwen”).  Notariskantoor Teeuwen is in het geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

2. Deze website bevat links of verwijzingen naar websites van derden.
Omdat Notariskantoor Teeuwen geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan Notariskantoor Teeuwen niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites. is Notariskantoor Teeuwen niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de eigenaren van sites van derden omgaan met de persoonsgegevens van hun gebruikers en bezoekers aan hun website. Notariskantoor Teeuwen raad haar bezoekers aan het privacy- en cookie-beleid van sites van derden door te lezen alvorens de sites te bezoeken. Het is en blijft de verantwoordelijk van de eigenaar van de site om veilig om te gaan met persoonsgegevens en een eigen privacy- en cookie-beleid op te stellen om gebruikers en bezoekers aan hun site juist te informeren hieromtrent.

3. Privacy policy
De via e-mail en door derden verstrekte persoonsgegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uitdrukkelijk van tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever. Persoonlijke informatie blijft vertrouwelijk. Notariskantoor Teeuwen verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer nooit aan derden zonder uitdrukkelijke van tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.  Lees hier ons uitgebreide privacy- en cookiebeleid.

4. Nederlands recht
Op de overeenkomsten tussen Tetranet bv en de opdrachtgever is het Nederlands recht van
toepassing